StudyDocs.ru Logo

мовознавство тема 7 тести (кр2).docx


Суто лінґвістичним аспектом вивчення звуків мови вважають: функційний Що лежить в основі дисиміляції? розподібнення звуківЩо таке редукція звука? Якісна або кількісна знінаРізниця між фонемою та звуком полягає у тому, що: фонема – соціальне явище, звук – індивідуальнеФункційно вагомі звукові ознаки інакше називають  диференційними, або дистинктивнимиЯка диференційна ознака реалізована у перших звуках слів: ЖАЛ – ШАЛ, БРАТИ – ПРАТИ? Участь голосу і шумуЯка диференційна ознака реалізована у перших звуках слів: БАР – ДАР, ПАРА – КАРА? місце творення.У якому рядку названо учених, що розробляли теорію фонем (фонологію)? Я. Бодун де Куртене, М. Трубецькой, Л. БрумфільдЯк називають опозицію, в якій один член має якусь ознаку, а інший її не має, напр., /б/- /п/ (фонема /б/ має ознаку дзвінкості, а /п/ її не має), /е/-/о/ (фонема /о/ має ознаку лабіальності, а /е/ її не має)? ПривативнаЯк називають опозицію, в якій члени відрізняються різним ступенем однієї і тієї ж ознаки, напр., англ. /а/- /а:/, /і/- /і:/ (фонеми відрізняються ступенем довготи звучання)? градуальнаНейтралізація фонемних опозицій відбувається у таких позиціях: слабкихАртикуляцією називають: роботу органів мовленняСвоєрідність фонологічної системи кожної мови визначає: загальна кількість фонем загальна кількість фонем, співвідношення голосних та приголосних фонем, характер опозицій фонем, розподіл фонем за позиціями, характер варіантів та варіацій фонем.Що таке лабіалізація звуків: огубленняЩо таке палаталізація звуків: помякшенняЩо спільного між звуками [м], [п], [б]: лабіальністьЩо спільного між звуками [т], [д], [з], [с]: передньоязиковістьЩо спільного між звуками [о], [у]: лабіалізаціяУ якому рядку наведені тільки комбінаторні зміни? Асиміляція, дисиміляція, акомодаціяЩо лежить в основі асиміляції? Уподібнення однорідних звуків.