StudyDocs.ru Logo

тест психол.вісшей школ.docx


1.Психологічна структура учбової діяльності складається з наступних  структурних компонентів Выберите один ответ:a. мета, мотиви, знання, уміння, навики, учбове завдання, учбові дії  b. мотивація, учбові завдання, учбові  дії, контроль, взаємини з вчителями c. мета, мотивація, учбове завдання, учбова ситуація, учбові дії, контроль, оцінка  ОтзывВаш ответ неправильный.Правильный ответ: мета, мотивація, учбове завдання, учбова ситуація, учбові дії, контроль, оцінка Вопрос 2ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаСучасні погляди гуманізму: людина - найвища цінність. Тому можна розглядати це як автономію від суспільства, життя за принципом «Що хочу, то і роблю»Выберите один ответ:a. так b. ні ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: ніВопрос 3ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаУчневі дають зразок букви та вказують на всі опорні точки, які необхідні для того, щоб правильно відтворити букву. Всі опорні точки проставляє вчитель і при цьому пояснює, в яких місцях треба їх проставляти.Выберите один ответ:a. навчання методом проб та помилок  b. самостійне створення орієнтовної основи дії c. навчання за заданою орієнтовною основою дії  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: навчання за заданою орієнтовною основою дії Вопрос 4ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаХто з наведених нижче авторів створив теорію поетапного формування розумових дійВыберите один ответ:a. А.Н. Леонт'єв b. Ш.А. Амонашвілі c. А.В.Петровський d. П.Я. Гальперін ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: П.Я. ГальперінВопрос 5НеверноБаллов: 0,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаЯке з названих понять не є компонентом учбової діяльностіВыберите один ответ:a. потреби b. оцінка c. навчання d. мотиви e. контроль f. ОтзывВаш ответ неправильный.Правильный ответ: навчанняВопрос 6ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаБезпосереднє розуміння Выберите один ответ:a. досягається відразу, не потребує зусиль або яких-небудь особливих розумових операцій і зливається зі сприйняттям b. це складна аналітико-синтетична діяльність, до якої надходять різноманітні операції, супроводжується іноді эмоційним переживанням інтелектуального утруднення, виникаючого перед нами, стійким прагненням подолати його, знайти вирішення питання ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: досягається відразу, не потребує зусиль або яких-небудь особливих розумових операцій і зливається зі сприйняттямВопрос 7ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаУ підставі виділення типів мислення лежать  різні прийоми узагальнення. Теоретичне мислення 
Выберите один ответ:a. відбиває об'єкти з боку їхніх зовнішніх зв'язків і проявів, доступних сприйняттю b. відбиває внутрішні зв'язки об'єктів і закони їхнього руху. У процесі аналізу цілісної системи об'єктів у ній розкривається зв'язок, що є вихідним для всіх приватних проявів ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: відбиває внутрішні зв'язки об'єктів і закони їхнього руху. У процесі аналізу цілісної системи об'єктів у ній розкривається зв'язок, що є вихідним для всіх приватних проявівВопрос 8ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаПсихологічна структура учбової діяльності складається з наступних структурних компонентівВыберите один ответ:a. мета, мотиви, знання, уміння, навички, учбове завдання, учбові дії b. мета, мотивація, учбове завдання, учбова ситуація, учбові дії, контроль, оцінка c. мотивація, учбові завдання, учбові дії, контроль, взаємини з вчителями.    ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: мета, мотивація, учбове завдання, учбова ситуація, учбові дії, контроль, оцінкаВопрос 9НеверноБаллов: 0,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаПозитивна «Я-концепція» є одним з найважливіших Выберите один ответ:a. компонентів творчої діяльності b. передумов творчої діяльності c. засобів творчої діяльності ОтзывВаш ответ неправильный.Правильный ответ: передумов творчої діяльностіВопрос 10ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаЧим відрізняється засвоєння матеріалу від учіння?Выберите один ответ:a. Тотожні поняття b. типом активності ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: типом активностіВопрос 11ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаОсновний фактор, що забезпечує процесстановлення колективних взаємин це Выберите один ответ:a. спільна діяльність студентів b. наявність куратора c. спілкування d. інтелект студентів ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: спільна діяльність студентівВопрос 12ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаПровідною діяльністю в студентському віці є:Выберите один ответ:a. вірної відповіді немає b. спільна діяльність c. навчальна діяльність d. навчально-професійна діяльність ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: навчально-професійна діяльністьВопрос 13ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаВизначите темперамент викладача, який оптимістичний, уміє швидко адаптуватися в новій ситуації, проявляє активність, легко встановлює контакт з різними студентськими аудиторіями, постійно переробляє лекції і практичні заняття, прагне різноманітити методику викладанняВыберите один ответ:a. холерик b. сангвіник c. меланхолік d. флегматик ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: сангвіникВопрос 14ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаздатність володіти собою в будь-якій ситуації, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію незалежно від сили зовнішніх факторів; Выберите один ответ:a. Kреативність  b. . Емоційна стабільність  c. Рефлексія d. Педагогічний талант  e. Педагогічна техніка  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: . Емоційна стабільність Вопрос 15ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаздатність генерувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко розв'язувати проблемні ситуації; Выберите один ответ:a. Педагогічний талант  b. Рефлексія c. Педагогічна техніка  d. . Kреативність  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: . Kреативність Вопрос 16ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаздатність уявити себе на місці іншої людини, подумки бачити, програвати за неї ту чи іншуситуацію; Выберите один ответ:a. Педагогічна техніка  b. Рефлексія  c. Педагогічний талант  d. Kреативність ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: Рефлексія Вопрос 17ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаприродний хист, виняткова здатність людини до педагогічної діяльності; Выберите один ответ:a. Емоційна стабільність  b. Kреативність  c. . Педагогічний талант  d. . Рефлексія  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: . Педагогічний талант Вопрос 18ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаІндивідуальність - це:Выберите один ответ:a. особливості мислення певної людини b. сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей c. рівень інтелектуальної культури ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людейВопрос 19ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопросаосмислення й аналіз людиною закономірностей і механізмів своєї діяльності чи діяльності іншої людини; Выберите один ответ:a. Педагогічна  діяльність  b. .  Мета-діяльність  c. .  Рефлексивна діяльність  d. Результат педагогічної  діяльності  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: .  Рефлексивна діяльність Вопрос 20ВерноБаллов: 1,00 от максимума 1,00Снять флажокТекст вопроса) діяльність педагога як управління діяльністю студентів у навчально-виховному процесі, спрямоване на розвиток їхньої особистостіВыберите один ответ:a. .  Мета-діяльність  b. Результат педагогічної  діяльності  c. Рефлексивна діяльність  d. Педагогічна  діяльність  ОтзывВаш ответ верный.Правильный ответ: Педагогічна  діяльність