StudyDocs.ru Logo

testi.docxБілет №11. Біологічна оцінка якості молозива це

1відповідний вміст глюкози
2відповідний вміст білку
3відповідний вміст амінокислот
4відповідний вміст ліпідів
5відповідний вміст імуноглобулінів


50Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у великої рогатої худоби, коней, овець, кіз і верблюдів береться із.....
1судин вуха
2краніальної порожнистої вени
3із серця
4судин хвоста
5яремної вени


75Питання 3. Протеїнурія ...
1підвищення білка у плазмі крові вище норми
2підвищення до такої кількості білка у крові, що можна його виявити у сечі
3білок у крові
4поява кількості білка у плазмі крові, що можна виявити
5зниження білка у плазмі крові нижче норми


100Питання 4. Креатинурія ….
1підвищення загального білка вище норми у крові
2підвищення креатину в крові вище норми
3підвищення креатину в крові до такої межі, що він виявляється у сечі
4підвищення креатину у сечі вище норми
5відсутність креатину у сечі


100Питання 5. Вміст глюкози у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
110,2-20,0 ммоль/л
21,5-20,0 ммоль/л
37,2-8,5 ммоль/л
42,5-3,3 ммоль/л
510,5-12,0 ммоль/л


100Питання 6. Який фермент у сечі характеризує стан гломерулярної фільтрації?
1ЛДГ
2ГГТ
3ХЕ
4АЛТ
5АСТ


75Питання 7. Які ферменти із нище названих існують в рубці жуйних...
1амілаза і мальтаза
2целюлаза і целобіаза
3ліпаза і пептидаза
4пепсин і трипсин
5хімотрипсин


75Питання 8. Аліментарна гіперглікемія виникає...
1після згодовування кормів з високим рівнем білка
2після згодовування кормів з високим рівнем вуглеводів
3після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів
4після згодовування кормів з високим рівнем вітамінів
5після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів і білків


50Питання 9. Які жирні кислоти ненасиченого ряду не синтезуються в організмі тварин...
1лінолева
2олеїнова
3ліноленова
4пальмітинова
5стеаринова


75Питання 10. Високий вміст лейкоцитів у лікворі свідчить
1запалення або патологічний процес у м‘язах
2запалення або патологічний процес у судинах
3запалення або патологічний процес у кістковій тканині
4запалення або патологічний процес у мозкових оболонках
5всі варіанти вірні


50Питання 11. У дорослих жуйних тварин перетравлення білків починається...
1у сичузі
2у ротовій порожнині
3у рубці
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 12. Переамінування це.....
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення кетокислоти і аміну
5результат утворення амінокислоти і аміну


75Питання 13. Гіперурикемія
1збільшення вмісту сечової кислоти в сечі
2збільшення вмісту сечовини в сечі
3збільшення вмісту сечовини в крові
4збільшення сечової кислоти в крові
5збільшення вмісту аміаку в сечі


75Питання 14. Кінцеві продукти ферментації цукрів у рубці є .....
1білки
2довголанцюгові жирні кислоти
3коротколанцюгові жирні кислоти
4вуглеводи
5жири


100Питання 15. Симпатична гіперглікемія виникає...
1після підвищеного розпаду жирів
2після підвищеного розпаду білків
3після підвищеного розпаду глікогену
4після підвищеного розпаду амінокислот
5після підвищеного розпаду глюкози


75Питання 16. У свиней основним джерелом ліпідів є .
1жири корму
2вуглеводи корму
3білки корму
4амінокислоти корму
5жирні кислоти корму


75Питання 17. Поява в сироватці крові ензимів, активність яких не виявляється в здоровому організмі...
1параферментамія
2дисферментамія
3дифектоферментамія
4поліферментамія
5ферментопатія


100Питання 18. Вміст холестеролу у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 3,5-4,7 ммоль/л
2 0,2-1,2 ммоль/л
3 1,3-3,6 ммоль/л
4 2,5-6,7 ммоль/л
5 4,5-8,5 ммоль/л


100Питання 19. Які ферменти відносяться до трансаміназ?
1АЛТ, ГГТ, ЛДГ
2ЛДГ, ГГТ, АСТ
3АЛТ, АСТ, ЛДГ
4АЛТ, ГГТ, ГЛДГ
5АЛТ, АСТ, ГГТ


75.Питання 20. Жири, що синтезуються в кишечнику включаються в...
1хіломікрони
2ЛПДНГ
3ЛПНГ
4ЛПВГ
5еритроцити


100Питання 21. Гемолітична жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації.
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4не кон’югованого білірубіну
5гемолітичного білірубіну


50Питання 22. Остаточне перетворення вуглеводів....
1в шлунку і тонкому кишечнику
2в тонкому і товстому кишечнику
3в тонкому кишечнику
4в шлунку
5в товстому кишечнику


75Питання 23. Гіперазотемія це....
1підвищення загального білку в крові
2підвищеня вмісту залишкового азоту в крові
3підвищення вільних амінокислот в крові
4підвищеня аміаку в крові
5підвищення сечовини в крові


100Питання 24. Анацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5відсутні ферменти


100Питання 25. Позитивні результати колоїдних основ проб з сулемою, сульфатом міді, та формальдегідом говорять про...
1порушення білок синтезуючої функції нирок
2порушення білоксинтезуючої функції печінки
3порушення білоксинтезуючої функції м‘язів
4порушення білоксинтезуючої функції серця
5порушення білоксинтезуючої функції селезінки


50Питання 26. Глікогенез відбувається за рахунок....
1білків
2амінокислот
3глюкози
4ліпідів
5вітамінів


75Питання 27. Рівень глюкози в крові за якого починається глюкозурія
1серцевий поріг
2печінковий поріг
3нирковий поріг
4глікемічний поріг
5енцефалічний поргі


50Питання 28. Жири відкладаються в яких клітинах...
1лімфоцитах
2лейкоцитах
3жироцитах
4ліпоцитах
5фагоцитах


75Питання 29. Надлишок аміаку в рубці...
1розвиває алкалоз
2розвиває ацидоз
3впливає на зниження гнильної мікрофлори
4пригнічує утворення токсичних продуктів
5створює оптимальні умови для гнильної мікрофлори


50Питання 30. У яких клітинах відсутній цикл трикарбонових кислот....
1гепатоцитах
2еритроцитах
3ентероцитах
4епітелоцитах
5міоцитах
Додаток1.Білет №2

50Питання 1. Для біохімічних досліджень кров у собак і котів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2краніальної порожнистої вени
3яремної вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5із серця


50Питання 2. Коли відбираєиться кров у жуйних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


100Питання 3. Легкорозчеплюваний протеїн у рубці тварин призводить до
1зниження мікробного білка
2підвищення мікробного білка
3утворення великої кількості аміаку
4зниження вмісту аміаку
5зниження мікробного білка та вмісту аміаку


75Питання 4. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


100Питання 5. Гіперурикемія
1збілшеня вмісту сечової кислоти в сечі
2збільшення вмісту сечовини в сечі
3збільшення вмісту сечовини в крові
4збільшення сечової кислоти в крові
5збільшення вмісту аміаку в сечі


75Питання 6. Кінцеві продукти ферментації цукрів у рубці є .....
1білки
2довголанцюгові жирні кислоти
3коротколанцюгові жирні кислоти
4вуглеводи
5жири100Питання 7. Симпатична гіперглікемія виникає...
1після підвищеного розпаду жирів
2після підвищеного розпаду білків
3після підвищеного розпаду глікогену
4після підвищеного розпаду амінокислот
5після підвищеного розпаду глюкози


50Питання 8. У свиней основним джерелом ліпідів є .
1жири корму
2вуглеводи корму
3білки корму
4амінокислоти корму
5жирні кислоти корму


75Питання 9. Поява в сироватці крові ензимів, активність яких не виявляється в здоровому організмі...
1параферментамія
2дисферментамія
3дифектоферментамія
4поліферментамія
5ферментопатія


100Питання 10. Вміст холестеролу у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 3,5-4,7 ммоль/л
2 0,2-1,2 ммоль/л
31,3-3,6 ммоль/л
4 2,5-6,7 ммоль/л
5 4,5-8,5 ммоль/л


50Питання 11. Прості білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


100Питання 12. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 13. Декарбоксилювання це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення аміаку


75Питання 14. Клітковина або целюлоза утворюєтьс.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози
50Питання 15. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


75Питання 16. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5 недостатня секреція інсуліну


50Питання 17. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 18. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 19. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1120-130 г/л
254-64 г/л
330-44 г/л
472-86 г/л
5110-115 г/л


75Питання 20. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4 поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


100Питання 21. Для біохімічних досліджень кров у птиці береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3краніальної порожнистої вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5яремної вени100Питання 22. Хромопротеїни це білки....
1які містять цинк і магній
2які містять мідь і залізо
3які містять хром
4які містять свинець і ртуть
5які містять фосфор і фтор100Питання 23. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти


100Питання 24. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амнокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 25. Глікоген побудований із залишків...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози і γ-D-глюкози
4α-D-глюкози і γ-D-глюкози
5β-D-глюкози


100Питання 26. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


75Питання 27. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія


75Питання 28. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


100Питання 29. Вільний білірубін нейтралізуться у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


100Питання 30. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна

Білет №3

75Питання 1. Для біохімічних досліджень кров у свиней береться із.....
1судин вуха
2із серця
3яремної вени
4судин хвоста
5орбітального венозного синуса


50Питання 2. Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


100Питання 3. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 4. Декарбоксилювання це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення аміаку


50Питання 5. У моногастричних тварин перетравлення білків починається
1у ротовій порожнині
2у шлунку
3у передшлунках
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 6. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


75Питання 7. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


100Питання 8. Гідроліз мальтози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 9. При переході окиснення глюкози з аеробного до анаеробного шляху в тканинах накопичується....
1піровиноградна кислота
2молочна кислота
3оцтова кислота
4масляна кислота
5капронова кислота


75Питання 10. У здорових м’ясоїдних тварин реакція калу…
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


50Питання 11. Жири це...
1триацилгліцериди
2холестерол
3жирні кислоти
4ліпіди
5всі варіанти вірні


100Питання 12. Паранхіматозна жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3механічного білірубіну
4гемолітичного білірубіну
5вільного білірубіну і зв’язаного білірубіну


75Питання 13. Індикаторні ферменти печінки?
1ЛДГ, ГГТ
2АСТ, ЛДГ
3АЛТ, ГГТ
4СДГ, ОКТ
5ГГТ, АСТ


75Питання 14. Надлишок аміаку в рубці...
1розвиває алкалоз
2розвиває ацидоз
3впливає на зниження гнильної мікрофлори
4пригнічує утворення токсичних продуктів
5створює оптимальні умови для гнильної мікрофлори


100Питання 15. При гіпоацидному гастриті...
1прискорюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
2уповільнюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
3активується рвотний процес
4протеїн корму гідролізується частково
5протеїн корму не гідролізується


75Питання 16. При ретенційна гіперазотемія залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


75Питання 17. Гідроліз лактози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 18. У яких клітинах відсутній цикл трикарбонових кислот....
1гепатоцитах
2еритроцитах
3ентероцитах
4епітелоцитах
5міоцитах


75Питання 19. У здорових травоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


50Питання 20. Жири відкладаються в яких клітинах...
1лімфоцитах
2лейкоцитах
3жироцитах
4ліпоцитах
5фагоцитах


100Питання 21. Механічна жовтяниця супроводжується...
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4паранхіматозного білірубіну
5механічного білірубіну


100Питання 22. Що таке нирковий кліренс?
1це швидкість ниркової екскреції окремих речовин із крові, які не реабсорбуються і переходять у сечу
2це добовий діурез
3це об‘єм сечі, який утворюється у канальцях нирки
4це зменшення діурезу при недостатній фільтрації сечі у клубочках
5це повне припинення виділення сечі з переповненого сечового міхура


75Питання 23. Надмірне протеїнове живлення у жуйних викликає...
1посилений синтез ліпідів у передшлунках
2посилений синтез аміаку в передшлунках
3посилений синтез вітамінів у передшлунках
4посилений синтез мікроелементів у передшлунках
5посилений синтез макроелементів у передшлунках


100Питання 24. Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 25. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


75Питання 26. Гідроліз сахарози до .....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


75Питання 27. Гідролітичний розпад глікогену відбувається під впливом....
1фосфорилази
2трансамінази
3амілази
4пептидази
5ліпази


75Питання 28. Наявність крохмалю в калі свідчить...
1захворювання печінки
2захворювання кишечнику
3захворювання нирок
4+захворювання підшлункової залози
5захворювання прямої кишки


75Питання 29. Ліпогенез у тканинах стимулюється...
1тиреотропним гормоном
2інсуліном
3гормоном росту
4адренокортикотропним гормоном
5не стимулюється


100Питання 30. Білірубінова жовтяниця це....
1гемолітична жовтяниця
2механічна жовтяниця
3паранхіматозна жовтяниця
4обтураційна жовтяниця
5енергетична жовтяниця

Білет №4

50Питання 1. Для біохімічних досліджень кров у кролів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3яремної вени, судин хвоста
4латеральної підшкірної вени гомілки
5судин вуха, серця


75Питання 2. Коли відбирається кров у моногастричних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


100Питання 3. Анацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5відсутні ферменти


75Питання 4. Гіперазотемія це....
1підвищення загального білку в крові
2підвищеня вмісту залишкового азоту в крові
3підвищення вільних амінокислот в крові
4підвищеня аміаку в крові
5підвищення сечовини в крові


100Питання 5. Надмірне протеїнове живлення у жуйних викликає...
1посилений синтез ліпідів у передшлунках
2посилений синтез аміаку в передшлунках
3посилений синтез вітамінів у передшлунках
4посилений синтез мікроелементів у передшлунках
5посилений синтез макроелементів у передшлунках


100Питання 6. Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 7. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


50Питання 8. Гідроліз сахарози до .....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 9. Гідролітичний розпад глікогену відбувається під впливом....
1фосфорилази
2трансамінази
3амілази
4пептидази
5ліпази


75Питання 10. Наявність крохмалю в калі свідчить...
1захворювання печінки
2захворювання кишечнику
3захворювання нирок
4захворювання підшлункової залози
5захворювання прямої кишки


75Питання 11. Ліпогенез у тканинах стимулюється...
1тиреотропним гормоном
2інсуліном
3гормоном росту
4адренокортикотропним гормоном
5не стимулюється


100Питання 12. Білірубінова жовтяниця це....
1гемолітична жовтяниця
2механічна жовтяниця
3паранхіматозна жовтяниця
4обтураційна жовтяниця
5енергетична жовтяниця


100Питання 13. Для яких цілей використовують формолову та тимолову проби?
1діагностика порушень обміну ліпідів
2діагностика порушень обміну вуглеводів
3діагностика порушень обміну ліпідів і вуглеводів
4діагностика порушень обміну білків
5діагностика порушень обміну білків і вуглеводів


75Питання 14. Жири, що синтезуються в кишечнику включаються в...
1хіломікрони
2ЛПДНГ
3ЛПНГ
4ЛПВГ
5еритроцити
100Питання 15. Гемолітична жовтяниця супро-воджується збільшенням концентрації.
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4не кон’югованого білірубіну
5гемолітичного білірубіну


100Питання 16. Які ферменти відносяться до трансаміназ?
1АЛТ, ГГТ, ЛДГ
2ЛДГ, ГГТ, АСТ
3АЛТ, АСТ, ЛДГ
4АЛТ, ГГТ, ГЛДГ
5АЛТ, АСТ, ГГТ


75Питання 17. Рівень глюкози в крові за якого починається глюкозурія
1серцевий поріг
2печінковий поріг
3нирковий поріг
4глікемічний поріг
5енцефалічний поргі


50Питання 18. Глікогенез відбувається за рахунок....
1білків
2амінокислот
3глюкози
4ліпідів
5вітамінів


50Питання 19. Остаточне перетворення вуглеводів....
1в шлунку і тонкому кишечнику
2в тонкому і товстому кишечнику
3в тонкому кишечнику
4в шлунку
5в товстому кишечнику


100Питання 20. Анацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5відсутні ферменти


100Питання 21. Позитивні результати колоїдних основ проб з сулемою, сульфатом міді, та формальдегідом говорять про...
1порушення білок синтезуючої функції нирок
2порушення білоксинтезуючої функції печінки
3порушення білоксинтезуючої функції м‘язів
4порушення білоксинтезуючої функції серця
5порушення білоксинтезуючої функції селезінки


75Питання 22. Для біохімічних досліджень кров у кролів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3яремної вени, судин хвоста
4латеральної підшкірної вени гомілки
5судин вуха, серця75Питання 23. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна


100Питання 24. Вільний білірубін нейтралізуться у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


75Питання 25. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


50Питання 26. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія


75Питання 27. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


75Питання 28. Глікоген побудований із залишків...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози і γ-D-глюкози
4α-D-глюкози і γ-D-глюкози
5β-D-глюкози


75Питання 29. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амінокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


100Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти

Білет №5

50Питання 1. Для біохімічних досліджень кров у птиці береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3краніальної порожнистої вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5яремної вени


75Питання 2. Коли відбирається вмістиме рубця
1до годівлі
2зразу ж після годівлі
3через годину після годівлі
4через три години після годівлі
5всі варіанти вірні


100.Питання 3. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти


75Питання 4. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амнокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 5. Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


100Питання 6. Вільна соляна кислота у новонароджених телят з‘являється.....
1на прикінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження75Питання 7. До якої фракції належать білки “гострої фази”.....
1α –глобулінів
2альбумінів
3β- глобулінів
4γ-глобулінів
5альбумінів і γ-глобулінів


100Питання 8. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


75Питання 9. Чому не можна телятам при діареї застосовувати з лікувальними препаратами застосовувати крохмаль і цукор....
1відсутній фермент амілаза
2відсутній фермент сахараза
3відсутній фермент ліпаза
4відсутній фермент пептидаза
5відсутній фермент пепсин


75Питання 10. При гальмуванні циклу трикарбонових кислот утворюються...
1амінокислоти
2вуглеводи
3ліпіди
4кетонові тіла
5вітаміни


100Питання 11. У жуйних тварин контрольним показником обміну вуглеводів у рубці є визначення…
1вищих жирних кислот
2коротколанцюгових жирних кислот
3глюкози
4амінокислот
5тригліцеридів


75Питання 12. При гіперінсулізмі...
1ліполіз прискорюється
2 ліполіз гальмується
3жири нагромаджуються в тканинах
4жири втрачаються тканинами
5знижується рівень інсуліну


50Питання 13. Що таке кетонові тіла?
1оцтова, масляна, β-оксимасляна кислоти
2пропіонова, β-оксимасляна кислоти
3β-оксимасляна, ацетооцтова, масляна кислоти
4β-оксимасляна, ацетооцтова кислоти і ацетон
5ацетооцтова, масляна кислоти і ацетон


100Питання 14. Що ви розумієте під терміном “лужний резерв”?
1концентрація аніонів вугільної кислоти [HCO3-] у крові
2збільшення рсо2 при ацидозі у крові.
3зниження рсо2 при респіраторному алкалозі у крові
4зниження рн у крові.
5збільшення рн у крові
50Питання 15. У моногастричних тварин перетравлення білків починається
1у ротовій порожнині
2у шлунку
3у передшлунках
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 16. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


100Питання 17. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


75Питання 18. Гідроліз мальтози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


75Питання 19. При переході окиснення глюкози з аеробного до анаеробного шляху в тканинах накопичується....
1піровиноградна кислота
2молочна кислота
3оцтова кислота
4масляна кислота
5капронова кислота


75Питання 20 У здорових м’ясоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


50Питання 21. Жири це...
1триацилгліцериди
2холестерол
3жирні кислоти
4ліпіди
5всі варіанти вірні


100Питання 22. Паранхіматозна жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3механічного білірубіну
4гемолітичного білірубіну
5вільного білірубіну і зв’язаного білірубіну


100Питання 23. Індикаторні ферменти печінки?
1ЛДГ, ГГТ
2АСТ, ЛДГ
3АЛТ, ГГТ
4СДГ, ОКТ
5ГГТ, АСТ


100Питання 24. Надлишок аміаку в рубці...
1розвиває алкалоз
2розвиває ацидоз
3впливає на зниження гнильної мікрофлори
4пригнічує утворення токсичних продуктів
5створює оптимальні умови для гнильної мікрофлори


100Питання 25. При гіпоацидному гастриті...
1прискорюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
2уповільнюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
3активується рвотний процес
4протеїн корму гідролізується частково
5протеїн корму не гідролізується


75Питання 26. При ретенційна гіперазотемія залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


50Питання 27. У яких клітинах відсутній цикл трикарбонових кислот....
1гепатоцитах
2еритроцитах
3ентероцитах
4епітелоцитах
5міоцитах


75Питання 28. У здорових травоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


100Питання 29. Механічна жовтяниця супроводжується...
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4паранхіматозного білірубіну
5механічного білірубіну


100Питання 30. Що таке нирковий кліренс?
1це швидкість ниркової екскреції окремих речовин із крові, які не реабсорбуються і переходять у сечу
2це добовий діурез
3це об‘єм сечі, який утворюється у канальцях нирки
4це зменшення діурезу при недостатній фільтрації сечі у клубочках
5це повне припинення виділення сечі з переповненого сечового міхура

Білет №6

50Питання 1. Коли відбирається вмістиме рубця
1до годівлі
2зразу ж після годівлі
3через годину після годівлі
4через три години після годівлі
5всі варіанти вірні


75Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у птиці береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3краніальної порожнистої вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5яремної вени


100Питання 3. При гіпоацидному гастриті...
1прискорюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
2уповільнюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
3активується рвотний процес
4протеїн корму гідролізується частково
5протеїн корму не гідролізується


75Питання 4. При ретенційна гіперазотемія залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


100Питання 5. Хромопротеїни це білки....
1які містять цинк і магній
2які містять мідь і залізо
3які містять хром
4які містять свинець і ртуть
5які містять фосфор і фтор


100Питання 6. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти75Питання 7, Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амінокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 8. Глікоген побудований із залишків...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози і γ-D-глюкози
4α-D-глюкози і γ-D-глюкози
5β-D-глюкози


100Питання 9. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


50Питання 10. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія


75Питання 11. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


100Питання 12. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


75Питання 13. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна


50Питання 14. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди
75Питання 15. Легкорозчеплюваний протеїн у рубці тварин призводить до
1зниження мікробного білка
2підвищення мікробного білка
3утворення великої кількості аміаку
4зниження вмісту аміаку
5зниження мікробного білка та вмісту аміаку


75Питання 16. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 17. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


75Питання 18. При надмірній кількості легкорозчинних вуглеводів (цукру, крохмалю) у раціоні в рубці продукується надмірна кількість....
1оцтової кислоти
2молочної кислоти
3пропіонової кислоти
4масляної кислоти
5міристинової кислоти


50Питання 19. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окиснені глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 20. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


100Питання 21. Який із нижче названих ізоферментів ЛДГ є гепатоспецифічним....
1ЛДГ1
2ЛДГ2
3ЛДГ3
4ЛДГ4
5ЛДГ5


75Питання 22. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3+поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


100Питання 23. Що ви розумієте під терміном “лужний резерв”?
1концентрація аніонів вугільної кислоти [HCO3-] у крові
2збільшення рСО2 при ацидозі у крові.
3зниження рСО2 при респіраторному алкалозі у крові
4зниження рН у крові.
5збільшення рН у крові


50Питання 24. Що таке кетонові тіла?
1оцтова, масляна, β-оксимасляна кислоти
2пропіонова, β-оксимасляна кислоти
3β-оксимасляна, ацетооцтова, масляна кислоти
4β-оксимасляна, ацетооцтова кислоти і ацетон
5ацетооцтова, масляна кислоти і ацетон


100Питання 25. При гіперінсулізмі...
1ліполіз прискорюється
2 ліполіз гальмується
3жири нагромаджуються в тканинах
4жири втрачаються тканинами
5знижується рівень інсуліну


75Питання 26. У жуйних тварин контрольним показником обміну вуглеводів у рубці є визначення…
1вищих жирних кислот
2коротколанцюгових жирних кислот
3глюкози
4амінокислот
5тригліцеридів


50Питання 27. При гальмуванні циклу трикарбонових кислот утворюються...
1амінокислоти
2вуглеводи
3ліпіди
4кетонові тіла
5вітаміни


100Питання 28. Чому не можна телятам при діареї застосовувати з лікувальними препаратами застосовувати крохмаль і цукор....
1відсутній фермент амілаза
2відсутній фермент сахараза
3відсутній фермент ліпаза
4відсутній фермент пептидаза
5відсутній фермент пепсин


75Питання 29. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


100Питання 30. Вільна соляна кислота у новонароджених телят з‘являється.....
1в кінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження

Білет №7

50Питання 1. Коли відбирається кров у моногастричних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


50.Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у кролів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3яремної вени, судин хвоста
4латеральної підшкірної вени гомілки
5судин вуха, серця


100Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 4. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


50Питання 5. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


75Питання 6. Легкорозчеплюваний протеїн у рубці тварин призводить до
1зниження мікробного білка
2підвищення мікробного білка
3утворення великої кількості аміаку
4зниження вмісту аміаку
5зниження мікробного білка та вмісту аміаку


75Питання 7. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 8. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


75Питання 9. При надмірній кількості легкорозчинних вуглеводів (цукру, крохмалю) у раціоні в рубці продукується надмірна кількість....
1оцтової кислоти
2молочної кислоти
3пропіонової кислоти
4масляної кислоти
5міристинової кислоти


50Питання 10. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окиснені глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 11. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


100Питання 12. Який із нижче названих ізоферментів ЛДГ є гепатоспецифічним....
1ЛДГ1
2ЛДГ2
3ЛДГ3
4ЛДГ4
5ЛДГ5


75Питання 13. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


100Питання 14. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 15. Клітковина або целюлоза утворюється.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози


50Питання 16. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


75Питання 17. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5недостатня секреція інсуліну


50Питання 18. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 19. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 20. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 120-130 г/л
2 54-64 г/л
3 30-44 г/л
472-86 г/л
5 110-115 г/л


75Питання 21. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4 поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


100Питання 22. Який фермент у сечі характеризує стан гломерулярної фільтрації?
1ЛДГ
2ГГТ
3ХЕ
4АЛТ
5АСТ


75Питання 23. Протеїнурія ...
1підвищення білка у плазмі крові вище норми
2підвищення до такої кількості білка у крові, що можна його виявити у сечі
3білок у крові
4поява кількості білка у плазмі крові, що можна виявити
5зниження білка у плазмі крові нижче норми


100Питання 24. Вміст глюкози у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
110,2-20,0 ммоль/л
21,5-20,0 ммоль/л
37,2-8,5 ммоль/л
42,5-3,3 ммоль/л
510,5-12,0 ммоль/л


75Питання 25. Гіперліпемія це...
1підвищення рівня ліпідіву сечі
2підвищення рівня ліпопротеїдів у крові
3підвищення рівня ліпідів у крові
4підвищення рівня ліпопротеїдів у сечі
5підвищення рівня ліполієвої кислоти в крові


100Питання 26. Вільна соляна кислота у новонароджених поросят з‘являється....
1на прикінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження


75Питання 27. Креатинурія ….
1підвищення загального білка вище норми у крові
2підвищення креатину в крові вище норми
3підвищення креатину в крові до такої межі, що він виявляється у сечі
4підвищення креатину у сечі вище норми
5відсутність креатину у сечі


50Питання 28. Які ферменти із нище названих існують в рубці жуйних...
1амілаза і мальтаза
2целюлаза і целобіаза
3ліпаза і пептидаза
4пепсин і трипсин
5хімотрипсин


100Питання 29. Аліментарна гіперглікемія виникає...
1після згодовування кормів з високим рівнем білка
2після згодовування кормів з високим рівнем вуглеводів
3після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів
4після згодовування кормів з високим рівнем вітамінів
5після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів і білків


50Питання 30. Які жирні кислоти ненасиченого ряду не синтезуються в організмі тварин...
1лінолева
2олеїнова
3ліноленова
4пальмітинова
5стеаринова

Білет №8

50Питання 1.Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


50Для біохімічних досліджень кров у свиней береться із.....
1судин вуха
2із серця
3яремної вени
4судин хвоста
5орбітального венозного синуса


75Питання 3. До якої фракції належать білки “гострої фази”.....
1α –глобулінів
2альбумінів
3β- глобулінів
4γ-глобулінів
5альбумінів і γ-глобулінів


100Питання 4. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


100Питання 5. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


50Питання 6. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


75Питання 7. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 8. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


50Питання 9. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окисненні глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 10. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


75Питання 11. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


50Питання 12. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 13. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 14. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 120-130 г/л
2 54-64 г/л
3 30-44 г/л
4 72-86 г/л
5 110-115 г/л


75Питання 15. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4 поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


100.Питання 16. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 17. Декарбоксилювання це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення аміаку


75Питання 18. Клітковина або целюлоза утворюєтьс.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози


50Питання 19. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


100Питання 20. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5 недостатня секреція інсуліну


50Питання 21. Жири це...
1триацилгліцериди
2холестерол
3жирні кислоти
4ліпіди
5всі варіанти вірні


100Питання 22. Паранхіматозна жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3механічного білірубіну
4гемолітичного білірубіну
5вільного білірубіну і зв’язаного білірубіну


100Питання 23. Індикаторні ферменти печінки?
1ЛДГ, ГГТ
2АСТ, ЛДГ
3АЛТ, ГГТ
4СДГ, ОКТ
5ГГТ, АСТ


50Питання 24. У моногастричних тварин перетравлен-ня білків починається
1у ротовій порожнині
2у шлунку
3у передшлунках
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 25. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


75Питання 26. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


75Питання 27. Гідроліз мальтози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 28. При переході окиснення глюкози з аеробного до анаеробного шляху в тканинах накопичується....
1піровиноградна кислота
2молочна кислота
3оцтова кислота
4масляна кислота
5капронова кислота


75Питання 29. У здорових м’ясоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


75Питання 30. Гіперліпемія це...
1підвищення рівня ліпідіву сечі
2підвищення рівня ліпопротеїдів у крові
3підвищення рівня ліпідів у крові
4підвищення рівня ліпопротеїдів у сечі
5підвищення рівня ліполієвої кислоти в крові

Білет №9

50Питання 1. Коли відбирається кров у жуйних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


75Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у собак і котів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2краніальної порожнистої вени
3яремної вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5із серця


100Питання 3. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


75Питання 4. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


100Питання 5. Надмірне протеїнове живлення у жуйних викликає...
1посилений синтез ліпідів у передшлунках
2посилений синтез аміаку в передшлунках
3посилений синтез вітамінів у передшлунках
4посилений синтез мікроелементів у передшлунках
5посилений синтез макроелементів у передшлунках


100Питання 6. Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 7. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


75Питання 8. Гідроліз сахарози до .....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 9. Гідролітичний розпад глікогену відбувається під впливом....
1фосфорилази
2трансамінази
3амілази
4пептидази
5ліпази


75Питання 10. Наявність крохмалю в калі свідчить...
1захворювання печінки
2захворювання кишечнику
3захворювання нирок
4захворювання підшлункової залози
5захворювання прямої кишки


75Питання 11. Ліпогенез у тканинах стимулюється...
1тиреотропним гормоном
2інсуліном
3гормоном росту
4адренокортикотропним гормоном
5не стимулюється


100Питання 12. Білірубінова жовтяниця це....
1гемолітична жовтяниця
2механічна жовтяниця
3паранхіматозна жовтяниця
4обтураційна жовтяниця
5енергетична жовтяниця


100Питання 13. Для яких цілей використовують формолову та тимолову проби?
1діагностика порушень обміну ліпідів
2діагностика порушень обміну вуглеводів
3діагностика порушень обміну ліпідів і вуглеводів
4діагностика порушень обміну білків
5діагностика порушень обміну білків і вуглеводів


75Питання 14. Жири, що синтезуються в кишечнику включаються в...
1хіломікрони
2ЛПДНГ
3ЛПНГ
4ЛПВГ
5еритроцити


100Питання 15. Які ферменти відносяться до трансаміназ?
1АЛТ, ГГТ, ЛДГ
2ЛДГ, ГГТ, АСТ
3АЛТ, АСТ, ЛДГ
4АЛТ, ГГТ, ГЛДГ
5АЛТ, АСТ, ГГТ


50Питання 16. Остаточне перетворення вуглеводів....
1в шлунку і тонкому кишечнику
2в тонкому і товстому кишечнику
3в тонкому кишечнику
4в шлунку
5в товстому кишечнику


100Питання 17. Гемолітична жовтяниця супро-воджується збільшенням концентрації.
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4не кон’югованого білірубіну
5гемолітичного білірубіну


50Питання 18. Глікогенез відбувається за рахунок....
1білків
2амінокислот
3глюкози
4ліпідів
5вітамінів


100Питання 19. Позитивні результати колоїдних основ проб з сулемою, сульфатом міді, та фо-рмальдегідом говорять про...
1порушення білок синтезуючої функції нирок
2порушення білоксинтезуючої функції печінки
3порушення білоксинтезуючої функції м‘язів
4порушення білоксинтезуючої функції серця
5порушення білоксинтезуючої функції селезінки


100Питання 20. Анацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5відсутні ферменти


75Питання 21. Гіперазотемія це....
1підвищення загального білку в крові
2підвищення вмісту залишкового азоту в крові
3підвищення вільних амінокислот в крові
4підвищення аміаку в крові
5підвищення сечовини в крові


75Питання 22. Рівень глюкози в крові за якого починається глюкозурія
1серцевий поріг
2печінковий поріг
3нирковий поріг
4глікемічний поріг
5енцефалічний поргі


75Питання 23. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


100Питання 24. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


75Питання 25. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна


75Питання 26. Хромопротеїни це білки....
1які містять цинк і магній
2які містять мідь і залізо
3які містять хром
4які містять свинець і ртуть
5які містять фосфор і фтор


100Питання 27. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти


75Питання 28. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амінокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 29. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


50Питання 30. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія

Білет №10

50Питання 1.. Для біохімічних досліджень кров у великої рогатої худоби, коней, овець, кіз і верблюдів береться із.....
1судин вуха
2краніальної порожнистої вени
3із серця
4судин хвоста
5яремної вени


75Питання 2. Біологічна оцінка якості молозива це
1відповідний вміст глюкози
2відповідний вміст білку
3відповідний вміст амінокислот
4відповідний вміст ліпідів
5відповідний вміст імуноглобулінів


75.Питання 3. Високий вміст лейкоцитів у лікворі свідчить
1запалення або патологічний процес у м‘язах
2запалення або патологічний процес у судинах
3запалення або патологічний процес у кістковій тканині
4запалення або патологічний процес у мозкових оболонках
5всі варіанти вірні


100Питання4 Переамінування це.....
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення кетокислоти і аміну
5результат утворення амінокислоти і аміну


75Питання 5. Гіперурикемія
1збільшення вмісту сечової кислоти в сечі
2збільшення вмісту сечовини в сечі
3збільшення вмісту сечовини в крові
4збільшення сечової кислоти в крові
5збільшення вмісту аміаку в сечі


50Питання 6. Кінцеві продукти ферментації цукрів у рубці є .....
1білки
2довголанцюгові жирні кислоти
3коротколанцюгові жирні кислоти
4вуглеводи
5жири


100Питання 7. Симпатична гіперглікемія виникає...
1після підвищеного розпаду жирів
2після підвищеного розпаду білків
3після підвищеного розпаду глікогену
4після підвищеного розпаду амінокислот
5після підвищеного розпаду глюкози


50Питання 8. У свиней основним джерелом ліпідів є .
1жири корму
2вуглеводи корму
3білки корму
4амінокислоти корму
5жирні кислоти корму


75Питання 9. Поява в сироватці крові ензимів, активність яких не виявляється в здоровому організмі...
1параферментамія
2дисферментамія
3дифектоферментамія
4поліферментамія
5ферментопатія


100Питання 10. Вміст холестеролу у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 3,5-4,7 ммоль/л
2 0,2-1,2 ммоль/л
3 1,3-3,6 ммоль/л
4 2,5-6,7 ммоль/л
5 4,5-8,5 ммоль/л


50Питання 11. Прості білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


100Питання 12. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 13. Декарбоксилювання це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення аміаку


100Питання 14. Клітковина або целюлоза утворюєтьс.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози


75Питання 15. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


100Питання 16. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5недостатня секреція інсуліну


50Питання 17. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 18. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 19. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 120-130 г/л
2 54-64 г/л
3 30-44 г/л
472-86 г/л
5 110-115 г/л


100Питання 20. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


50Питання 21. Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


75Питання 22. Вільна соляна кислота у новонароджених телят з‘являється.....
1в кінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження


50Питання 23. До якої фракції належать білки “гострої фази”.....
1α –глобулінів
2альбумінів
3β- глобулінів
4γ-глобулінів
5альбумінів і γ-глобулінів


75Питання 24. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


100Питання 25. Чому не можна телятам при діареї застосовувати з лікувальними препаратами застосовувати крохмаль і цукор....
1відсутній фермент амілаза
2відсутній фермент сахараза
3відсутній фермент ліпаза
4відсутній фермент пептидаза
5відсутній фермент пепсин


50Питання 26. При гальмуванні циклу трикарбонових кислот утворюються...
1амінокислоти
2вуглеводи
3ліпіди
4+кетонові тіла
5вітаміни


75Питання 27. У жуйних тварин контрольним показником обміну вуглеводів у рубці є визначення…
1вищих жирних кислот
2коротколанцюгових жирних кислот
3глюкози
4амінокислот
5тригліцеридів


100Питання 28. При гіперінсулізмі...
1ліполіз прискорюється
2 ліполіз гальмується
3жири нагромаджуються в тканинах
4жири втрачаються тканинами
5знижується рівень інсуліну


50Питання 29. Що таке кетонові тіла?
1оцтова, масляна, β-оксимасляна кислоти
2пропіонова, β-оксимасляна кислоти
3β-оксимасляна, ацетооцтова, масляна кислоти
4β-оксимасляна, ацетооцтова кислоти і ацетон
5ацетооцтова, масляна кислоти і ацетон


100Питання 30. Що ви розумієте під терміном “лужний резерв”?
1концентрація аніонів вугільної кислоти [HCO3-] у крові
2збільшення рСО2 при ацидозі у крові.
3зниження рСО2 при респіраторному алкалозі у крові
4зниження рН у крові.
5збільшення рн у крові

Білет №11

50Питання 1. Коли відбирається кров у жуйних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


75Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у собак і котів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2краніальної порожнистої вени
3яремної вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5із серця


100Питання 3. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


75Питання 4. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


100Питання 5. Надмірне протеїнове живлення у жуйних викликає...
1посилений синтез ліпідів у передшлунках
2посилений синтез аміаку в передшлунках
3посилений синтез вітамінів у передшлунках
4посилений синтез мікроелементів у передшлунках
5посилений синтез макроелементів у передшлунках


100Питання 6. Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 7. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


75Питання 8. Гідроліз сахарози до .....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 9. Гідролітичний розпад глікогену відбувається під впливом....
1фосфорилази
2трансамінази
3амілази
4пептидази
5ліпази


75Питання 10. Наявність крохмалю в калі свідчить...
1захворювання печінки
2захворювання кишечнику
3захворювання нирок
4захворювання підшлункової залози
5захворювання прямої кишки


75Питання 11. Ліпогенез у тканинах стимулюється...
1тиреотропним гормоном
2інсуліном
3гормоном росту
4адренокортикотропним гормоном
5не стимулюється


100Питання 12. Білірубінова жовтяниця це....
1гемолітична жовтяниця
2механічна жовтяниця
3паранхіматозна жовтяниця
4обтураційна жовтяниця
5енергетична жовтяниця


100Питання 13. Для яких цілей використовують формолову та тимолову проби?
1діагностика порушень обміну ліпідів
2діагностика порушень обміну вуглеводів
3діагностика порушень обміну ліпідів і вуглеводів
4діагностика порушень обміну білків
5діагностика порушень обміну білків і вуглеводів


75Питання 14. Жири, що синтезуються в кишечнику включаються в...
1хіломікрони
2ЛПДНГ
3ЛПНГ
4ЛПВГ
5еритроцити


100Питання 15. Які ферменти відносяться до трансаміназ?
1АЛТ, ГГТ, ЛДГ
2ЛДГ, ГГТ, АСТ
3АЛТ, АСТ, ЛДГ
4АЛТ, ГГТ, ГЛДГ
5АЛТ, АСТ, ГГТ


50Питання 16. Остаточне перетворення вуглеводів....
1в шлунку і тонкому кишечнику
2в тонкому і товстому кишечнику
3в тонкому кишечнику
4в шлунку
5в товстому кишечнику


100Питання 17. Гемолітична жовтяниця супро-воджується збільшенням концентрації.
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3кон’югованого білірубіну
4не кон’югованого білірубіну
5гемолітичного білірубіну


50Питання 18. Глікогенез відбувається за рахунок....
1білків
2амінокислот
3глюкози
4ліпідів
5вітамінів


100Питання 19. Позитивні результати колоїдних основ проб з сулемою, сульфатом міді, та фо-рмальдегідом говорять про...
1порушення білок синтезуючої функції нирок
2порушення білоксинтезуючої функції печінки
3порушення білоксинтезуючої функції м‘язів
4порушення білоксинтезуючої функції серця
5порушення білоксинтезуючої функції селезінки


100Питання 20. Анацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5відсутні ферменти


75Питання 21. Гіперазотемія це....
1підвищення загального білку в крові
2підвищення вмісту залишкового азоту в крові
3підвищення вільних амінокислот в крові
4підвищення аміаку в крові
5підвищення сечовини в крові


75Питання 22. Рівень глюкози в крові за якого починається глюкозурія
1серцевий поріг
2печінковий поріг
3нирковий поріг
4глікемічний поріг
5енцефалічний поргі


75Питання 23. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


100Питання 24. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


75Питання 25. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна


75Питання 26. Хромопротеїни це білки....
1які містять цинк і магній
2які містять мідь і залізо
3які містять хром
4які містять свинець і ртуть
5які містять фосфор і фтор


100Питання 27. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти


75Питання 28. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амінокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 29. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


50Питання 30. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія

Білет №12

50Питання 1.Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


50Для біохімічних досліджень кров у свиней береться із.....
1судин вуха
2із серця
3яремної вени
4судин хвоста
5орбітального венозного синуса


75Питання 3. До якої фракції належать білки “гострої фази”.....
1α –глобулінів
2альбумінів
3β- глобулінів
4γ-глобулінів
5альбумінів і γ-глобулінів


100Питання 4. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


100Питання 5. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


50Питання 6. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


75Питання 7. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 8. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


50Питання 9. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окисненні глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 10. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


75Питання 11. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


50Питання 12. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 13. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 14. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 120-130 г/л
2 54-64 г/л
3 30-44 г/л
4 72-86 г/л
5 110-115 г/л


75Питання 15. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4 поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


100.Питання 16. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 17. Декарбоксилювання це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення аміаку


75Питання 18. Клітковина або целюлоза утворюєтьс.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози


50Питання 19. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


100Питання 20. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5 недостатня секреція інсуліну


50Питання 21. Жири це...
1триацилгліцериди
2холестерол
3жирні кислоти
4ліпіди
5всі варіанти вірні


100Питання 22. Паранхіматозна жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3механічного білірубіну
4гемолітичного білірубіну
5вільного білірубіну і зв’язаного білірубіну


100Питання 23. Індикаторні ферменти печінки?
1ЛДГ, ГГТ
2АСТ, ЛДГ
3АЛТ, ГГТ
4СДГ, ОКТ
5ГГТ, АСТ


50Питання 24. У моногастричних тварин перетравлен-ня білків починається
1у ротовій порожнині
2у шлунку
3у передшлунках
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 25. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


75Питання 26. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


75Питання 27. Гідроліз мальтози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


50Питання 28. При переході окиснення глюкози з аеробного до анаеробного шляху в тканинах накопичується....
1піровиноградна кислота
2молочна кислота
3оцтова кислота
4масляна кислота
5капронова кислота


75Питання 29. У здорових м’ясоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


75Питання 30. Гіперліпемія це...
1підвищення рівня ліпідіву сечі
2підвищення рівня ліпопротеїдів у крові
3підвищення рівня ліпідів у крові
4підвищення рівня ліпопротеїдів у сечі
5підвищення рівня ліполієвої кислоти в крові

Білет №13

50Питання 1. Коли відбирається кров у моногастричних тварин ....
1у вечері до годівлі
2зранку через 4 години після годівлі
3зранку зразу ж після годівлі
4зранку на голодний шлунок
5у вечері після годівлі


50.Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у кролів береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3яремної вени, судин хвоста
4латеральної підшкірної вени гомілки
5судин вуха, серця


100Ахілія...
1зменшується виділення соляної кислоти
2підвищується виділення соляної кислоти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4підвищується виділення соляна кислоти і ферментів
5зменшується виділення соляної кислоти і ферментів


75Питання 4. Який із цих компонентів є найбільш вагомою частиною залишкового азоту крові....
1аміак
2сечовина
3сечова кислота
4креатинін
5креатин


50Питання 5. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


75Питання 6. Легкорозчеплюваний протеїн у рубці тварин призводить до
1зниження мікробного білка
2підвищення мікробного білка
3утворення великої кількості аміаку
4зниження вмісту аміаку
5зниження мікробного білка та вмісту аміаку


75Питання 7. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 8. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


75Питання 9. При надмірній кількості легкорозчинних вуглеводів (цукру, крохмалю) у раціоні в рубці продукується надмірна кількість....
1оцтової кислоти
2молочної кислоти
3пропіонової кислоти
4масляної кислоти
5міристинової кислоти


50Питання 10. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окиснені глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 11. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


100Питання 12. Який із нижче названих ізоферментів ЛДГ є гепатоспецифічним....
1ЛДГ1
2ЛДГ2
3ЛДГ3
4ЛДГ4
5ЛДГ5


75Питання 13. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


100Питання 14. Аміак, що утворюється у рубці при дезамінуванні амінокислот....
1усвоюється мкроорганізмами рубця
2не усвоюється мікроорганізмами рубця
3не всмоктується у кров
4частково всмоктується у кров
5увесь випадає в осад


75Питання 15. Клітковина або целюлоза утворюється.....
1із залишків α-D-глюкози
2із залишків α-D-глюкози і β-D-глюкози
3із залишків β-D-глюкози
4із залишків γ-D-глюкози
5із залишків λ-D-глюкози


50Питання 16. Де відбувається перетворення клітковини у коней і кролів....
1у шлунку і товстому кишечнику
2у тонкому кишечнику
3у тонкому і товстому кишечнику
4у товстому кишечнику
5у шлунку і тонкому кишечнику


75Питання 17. Діабетична гіперглікемія розвивається...
1недостатня секреція глюкокортикоїдів
2недостатня секреція тироксину
3недостатня секреція адреналіну
4недостатня секреція глюкагону
5недостатня секреція інсуліну


50Питання 18. Розщеплення жирів корму відбувається...
1пептидазою
2карбоксилазою
3амілазою
4ліпазою
5целобіазою


75Питання 19. Вихід ферментів із печінки у кров при руйнуванні клітин називається...
1елюмінаці.
2елімінація
3ілюмінація
4люмінісценція
5фосфорисценція


100Питання 20. Вміст загального білка у сироватці крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
1 120-130 г/л
2 54-64 г/л
3 30-44 г/л
472-86 г/л
5 110-115 г/л


75Питання 21. Що ви розумієте під терміном “протеїнурія”?
1 підвищення вмісту білків у крові
2 підвищення фракцій білка у крові
3 зниження білків у сечі
4 поява білка в сечі
5 поява у крові білків не властивих здоровому організму


100Питання 22. Який фермент у сечі характеризує стан гломерулярної фільтрації?
1ЛДГ
2ГГТ
3ХЕ
4АЛТ
5АСТ


75Питання 23. Протеїнурія ...
1підвищення білка у плазмі крові вище норми
2підвищення до такої кількості білка у крові, що можна його виявити у сечі
3білок у крові
4поява кількості білка у плазмі крові, що можна виявити
5зниження білка у плазмі крові нижче норми


100Питання 24. Вміст глюкози у крові здорових тварин (велика рогата худоба)?
110,2-20,0 ммоль/л
21,5-20,0 ммоль/л
37,2-8,5 ммоль/л
42,5-3,3 ммоль/л
510,5-12,0 ммоль/л


75Питання 25. Гіперліпемія це...
1підвищення рівня ліпідіву сечі
2підвищення рівня ліпопротеїдів у крові
3підвищення рівня ліпідів у крові
4підвищення рівня ліпопротеїдів у сечі
5підвищення рівня ліполієвої кислоти в крові


100Питання 26. Вільна соляна кислота у новонароджених поросят з‘являється....
1на прикінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження


75Питання 27. Креатинурія ….
1підвищення загального білка вище норми у крові
2підвищення креатину в крові вище норми
3підвищення креатину в крові до такої межі, що він виявляється у сечі
4підвищення креатину у сечі вище норми
5відсутність креатину у сечі


50Питання 28. Які ферменти із нище названих існують в рубці жуйних...
1амілаза і мальтаза
2целюлаза і целобіаза
3ліпаза і пептидаза
4пепсин і трипсин
5хімотрипсин


100Питання 29. Аліментарна гіперглікемія виникає...
1після згодовування кормів з високим рівнем білка
2після згодовування кормів з високим рівнем вуглеводів
3після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів
4після згодовування кормів з високим рівнем вітамінів
5після згодовування кормів з високим рівнем ліпідів і білків


50Питання 30. Які жирні кислоти ненасиченого ряду не синтезуються в організмі тварин...
1лінолева
2олеїнова
3ліноленова
4пальмітинова
5стеаринова

Білет №14

50Питання 1. Коли відбирається вмістиме рубця
1до годівлі
2зразу ж після годівлі
3через годину після годівлі
4через три години після годівлі
5всі варіанти вірні


75Питання 2. Для біохімічних досліджень кров у птиці береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3краніальної порожнистої вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5яремної вени


100Питання 3. При гіпоацидному гастриті...
1прискорюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
2уповільнюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
3активується рвотний процес
4протеїн корму гідролізується частково
5протеїн корму не гідролізується


75Питання 4. При ретенційна гіперазотемія залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


100Питання 5. Хромопротеїни це білки....
1які містять цинк і магній
2які містять мідь і залізо
3які містять хром
4які містять свинець і ртуть
5які містять фосфор і фтор


100Питання 6. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти75Питання 7, Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амінокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 8. Глікоген побудований із залишків...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози і γ-D-глюкози
4α-D-глюкози і γ-D-глюкози
5β-D-глюкози


100Питання 9. Гормони гіперглікемічної дії....
1адреналін і глюкагон
2адреналін і інсулін
3інсулн і глюкагон
4тироксин і глюкокортикоїди
5інсулін і тироксин


50Питання 10. Підвищення молочної кислоти вище норми.
1галактотемія
2лактетамія
3дефектотемія
4гіпертемія
5молокотемія


75Питання 11. Холеїнові кислоти це...
1комплекс жовчних кислот з амінокислотами
2комплекс жирних кислот з амінокислотами
3комплекс жовчних із жирними кислотами
4комплекс амінокислот з амінокислотами
5комплекс холеїнових кислот з жирами


100Питання 12. Вільний білірубін нейтралізується у печінці...
1сірчаної кислотою
2глюконовою кислотою
3глюкороновою кислотою
4глюкановою кислотою
5соляною кислотою


75Питання 13. Які три основні коротколанцюгові жирні кислоти є кінцевим продуктом ферментації цукрів у рубці великої рогатої худоби?
1пропіонова, валеріанова, мурашина
2пропіонова, оцтова, ізомасляна
3мурашина, капронова, оцтова
4оцтова, пропіонова, мурашина
5оцтова, пропіонова, масляна


50Питання 14. Складні білки це....
1нуклеопротеїди
2альбуміни
3ліпопротеїди
4глобуліни
5глікопротеїди


75Питання 15. Легкорозчеплюваний протеїн у рубці тварин призводить до
1зниження мікробного білка
2підвищення мікробного білка
3утворення великої кількості аміаку
4зниження вмісту аміаку
5зниження мікробного білка та вмісту аміаку


75Питання 16. Дезамінування це...
1результат утворення нової кетокислоти і нової амінокислоти
2результат утворення кетокислоти і аміаку
3результат утворення амінів
4результат утворення нових кетокислот
5результат утворення нових амінокислот


75Питання 17. Крохмаль побудований із залишків ...
1α-D-глюкози
2α-D-глюкози і β-D-глюкози
3β-D-глюкози
4γ-D-глюкози
5λ-D-глюкози


75Питання 18. При надмірній кількості легкорозчинних вуглеводів (цукру, крохмалю) у раціоні в рубці продукується надмірна кількість....
1оцтової кислоти
2молочної кислоти
3пропіонової кислоти
4масляної кислоти
5міристинової кислоти


50Питання 19. Утворення молочної в організмі тварин відбувається
1при аеробному окиснені глюкози
2в циклі сечовини
3при анаеробному окисненні глюкози
4при β-окисненні жирних кислот
5пентозофосфатному циклі


50Питання 20. Основний гідроліз жирів здійснюється...
1в товстому кишечнику
2в тонкому кишечнику
3в шлунку
4в шлунку і тонкому кишечнику
5в тонкому і товстому кишечнику


100Питання 21. Який із нижче названих ізоферментів ЛДГ є гепатоспецифічним....
1ЛДГ1
2ЛДГ2
3ЛДГ3
4ЛДГ4
5ЛДГ5


75Питання 22. Збільшення добового діурезу?
1олігурія
2анурія
3+поліурія
4ішурія
5поліурія і олігурія


100Питання 23. Що ви розумієте під терміном “лужний резерв”?
1концентрація аніонів вугільної кислоти [HCO3-] у крові
2збільшення рСО2 при ацидозі у крові.
3зниження рСО2 при респіраторному алкалозі у крові
4зниження рН у крові.
5збільшення рН у крові


50Питання 24. Що таке кетонові тіла?
1оцтова, масляна, β-оксимасляна кислоти
2пропіонова, β-оксимасляна кислоти
3β-оксимасляна, ацетооцтова, масляна кислоти
4β-оксимасляна, ацетооцтова кислоти і ацетон
5ацетооцтова, масляна кислоти і ацетон


100Питання 25. При гіперінсулізмі...
1ліполіз прискорюється
2 ліполіз гальмується
3жири нагромаджуються в тканинах
4жири втрачаються тканинами
5знижується рівень інсуліну


75Питання 26. У жуйних тварин контрольним показником обміну вуглеводів у рубці є визначення…
1вищих жирних кислот
2коротколанцюгових жирних кислот
3глюкози
4амінокислот
5тригліцеридів


50Питання 27. При гальмуванні циклу трикарбонових кислот утворюються...
1амінокислоти
2вуглеводи
3ліпіди
4кетонові тіла
5вітаміни


100Питання 28. Чому не можна телятам при діареї застосовувати з лікувальними препаратами застосовувати крохмаль і цукор....
1відсутній фермент амілаза
2відсутній фермент сахараза
3відсутній фермент ліпаза
4відсутній фермент пептидаза
5відсутній фермент пепсин


75Питання 29. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


100Питання 30. Вільна соляна кислота у новонароджених телят з‘являється.....
1в кінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження

Білет №15

50Питання 1. Для біохімічних досліджень кров у птиці береться із.....
1підшкірної вени передпліччя
2підкрильцевої вени
3краніальної порожнистої вени
4латеральної підшкірної вени гомілки
5яремної вени


75Питання 2. Коли відбирається вмістиме рубця
1до годівлі
2зразу ж після годівлі
3через годину після годівлі
4через три години після годівлі
5всі варіанти вірні


100.Питання 3. Гіпоацидний гастрит...
1зменшується виділення соляної кислоти і ферментів
2відсутні ферменти
3відсутня соляна кислота і ферменти
4відсутня соляна кислота
5зменшується виділення соляної кислоти


75Питання 4. Які речовини відносяться до залишкового азоту крові ....
1аміак, сечовину, креатин, креатинін
2сечова кислота, амнокислоти
3аміак, глюкоза, сечовина, альбумін
4глюкоза, фруктоза, сечовина, креатинін
5глюкоза, фруктоза, маноза, арабіноза


75Питання 5. Сеча у тварин відбирається
1у ранкові години
2на протязі дня
3в обідній час
4у вечірні час
5немає різниці


100Питання 6. Вільна соляна кислота у новонароджених телят з‘являється.....
1на прикінці першої доби
2через 5 діб
3на 10-й день
4на 25-30 день
5зразу ж після народження75Питання 7. До якої фракції належать білки “гострої фази”.....
1α –глобулінів
2альбумінів
3β- глобулінів
4γ-глобулінів
5альбумінів і γ-глобулінів


100Питання 8. Частіше всього збільшення вмісту сечовини в крові відбувається при…
1ураженні печінки
2ураженні серця
3ураженні нирок
4ураженні м’язів
5ураженні підшлункової залози


75Питання 9. Чому не можна телятам при діареї застосовувати з лікувальними препаратами застосовувати крохмаль і цукор....
1відсутній фермент амілаза
2відсутній фермент сахараза
3відсутній фермент ліпаза
4відсутній фермент пептидаза
5відсутній фермент пепсин


75Питання 10. При гальмуванні циклу трикарбонових кислот утворюються...
1амінокислоти
2вуглеводи
3ліпіди
4кетонові тіла
5вітаміни


100Питання 11. У жуйних тварин контрольним показником обміну вуглеводів у рубці є визначення…
1вищих жирних кислот
2коротколанцюгових жирних кислот
3глюкози
4амінокислот
5тригліцеридів


75Питання 12. При гіперінсулізмі...
1ліполіз прискорюється
2 ліполіз гальмується
3жири нагромаджуються в тканинах
4жири втрачаються тканинами
5знижується рівень інсуліну


50Питання 13. Що таке кетонові тіла?
1оцтова, масляна, β-оксимасляна кислоти
2пропіонова, β-оксимасляна кислоти
3β-оксимасляна, ацетооцтова, масляна кислоти
4β-оксимасляна, ацетооцтова кислоти і ацетон
5ацетооцтова, масляна кислоти і ацетон


100Питання 14. Що ви розумієте під терміном “лужний резерв”?
1концентрація аніонів вугільної кислоти [HCO3-] у крові
2збільшення рсо2 при ацидозі у крові.
3зниження рсо2 при респіраторному алкалозі у крові
4зниження рн у крові.
5збільшення рн у крові
50Питання 15. У моногастричних тварин перетравлення білків починається
1у ротовій порожнині
2у шлунку
3у передшлунках
4у тонкому кишечнику
5у товстому кишечнику


75Питання 16. Що відбувається з білками корму в товстому кишечнику, які не піддалися перетравленню....
1гниття
2утворюються токсичні аміни
3утворюються ароматичні сполуки
4покидають організм без перешкод
5повертаються в тонкий кишечник


100Питання 17. При продуктивній гіперазотемії залишковий азот крові зростає за рахунок....
1аміаку
2сечовини
3креатиніну
4креатину
5амінокислот


75Питання 18. Гідроліз мальтози до....
12-х молекул глюкози
22-х молекул фруктози
3молекул глюкози і фруктози
4молекул глюкози і галактози
52-х молекул галактози


75Питання 19. При переході окиснення глюкози з аеробного до анаеробного шляху в тканинах накопичується....
1піровиноградна кислота
2молочна кислота
3оцтова кислота
4масляна кислота
5капронова кислота


75Питання 20 У здорових м’ясоїдних тварин реакція калу....
1лужна
2нейтральна
3слаболужна
4слабокисла
5кисла


50Питання 21. Жири це...
1триацилгліцериди
2холестерол
3жирні кислоти
4ліпіди
5всі варіанти вірні


100Питання 22. Паранхіматозна жовтяниця супроводжується збільшенням концентрації
1вільного білірубіну
2зв’язаного білірубіну
3механічного білірубіну
4гемолітичного білірубіну
5вільного білірубіну і зв’язаного білірубіну


100Питання 23. Індикаторні ферменти печінки?
1ЛДГ, ГГТ
2АСТ, ЛДГ
3АЛТ, ГГТ
4СДГ, ОКТ
5ГГТ, АСТ


100Питання 24. Надлишок аміаку в рубці...
1розвиває алкалоз
2розвиває ацидоз
3впливає на зниження гнильної мікрофлори
4пригнічує утворення токсичних продуктів
5створює оптимальні умови для гнильної мікрофлори


100Питання 25. При гіпоацидному гастриті...
1прискорюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
2уповільнюється евакуація вмісту шлунку в кишечник
3активується рвотний процес
4протеїн корму гідролізується частково
5протеїн корму не гідрол