StudyDocs.ru Logo

ФР формули.docx


Акції1. Поточна дохідність акціїDiv = Dдивіденд;Pринкова вартість акції.
2. Чистий прибуток (дохід) на одну акціюEPS =
3. Коефіцієнт Р/Е — ціна /дохід (чистий прибуток):1-й спосіб: Р — ринкова ціна однієї простої акції; Е — дохід (чистий прибуток) на одну просту акцію; 2-й спосіб: Р — ринкова капіталізація простих акцій; Е — дохід (чистий прибуток) на всі прості акції, при цьому: Ринкова капіталізація простих акцій = = (ринкова ціна однієї простої акції) × (кількість простих акцій).
4. Коефіцієнт виплати дивідендів. (показує частку дивідендів, що припадає на одну акцію)k = D — дивідендЕ — дохід (чистий прибуток) на одну просту акцію
5. Теоретична ціна акцій (внутрішня вартість):а) привілейованої акції (із фіксованим дивідендом):P = е D — розмір фіксованого дивіденду на акцію, гр. од.; r — ставка доходу, яку очікують інвестори від акції;б) акції з постійним темпом зростання дивідендів:P = D0 — останній сплачений дивіденд у поточному році; D1 — дивіденд у наступному році; r — ставка доходу, яку очікують одержати інвестори; g — постійний темп зростання дивідендів.
Облігації1. Поточна дохідність облігації:Cur = С(%) — відсоткова (купонна) ставка у %;Nномінал;Р — поточна ринкова ціна.
2. Дохідність до погашення облігаціїP =
3. Середньорічна ставка дохідності до погашенняДохідність до моменту продажу = Р — ціна придбання, ринкова ціна;n — кількість років до погашення4. Середньорічна дохідність до моменту продажу:Дохідність до моменту продажу = n — кількість років володіння.
4. Повна реалізована дохідність облігації:ПРД = FV(CF) — майбутня вартість грошових потоків; Po — ціна придбання; n — кількість років до погашення
5. Дюрація (Показник Макоулі) – середньозважений період платежівD = t — порядковий номер грошового потоку; r — ставка доходу до погашення; Po — поточна ринкова ціна;6. Внутрішня вартість відсоткової облігації — теоретична ціна: а) відсоткової (купонної) облігації:P = б) дисконтної (безкупонної, облігації з нульовим купоном):P = в) у разі сплати відсотків більше 1-го разу на рікP = г) у разі сплати купону в кінці строкуP = д) у разі коли строк обігу облігації менше 1-го року:P =