StudyDocs.ru Logo

ФР задачі.docx


8.2. Ціна акції Б на біржі становить 1,7 грн. За останній рік дивіденди сплачені в розмірі 0,17 гр. од. на акцію. Очікується, що в наступні роки чистий прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку ставку доходу вимагають інвестори від вкладання коштів у акції Б?Div = Div =
8.3. Ринкова ціна акції А 53 гр. од. Чистий прибуток на акцію А становить 5,0 гр. од. Коефіцієнт сплати дивідендів 0,4. Знайти: 1) дивідендну віддачу (поточна дохідність); 2) коефіцієнт Р/ЕDiv = Div = Р/Е =
8.11. Останній сплачений дивіденд на акцію 1,5 гр. од., коефіцієнт сплати дивідендів 0,3. Щорічний темп зростання дивідендів становить 3 %. Інвестори очікують від акції дохідність у розмірі 12 %. Знайти: 1) ціну акції; 2) коефіцієнт Р/Еб) акції з постійним темпом зростання дивідендів:P = D0 — останній сплачений дивіденд у поточному році; D1 — дивіденд у наступному році; r — ставка доходу, яку очікують одержати інвестори; g — постійний темп зростання дивідендів.P = Р/Е =
8.17. Акціонерне товариство сплатило дивіденди власникам простих акцій у розмірі 2,1 гр. од. на акцію. Очікується, що протягом наступних 3 років темпи приросту дивідендів становитимуть 10 %, після чого знизяться до 5 %.1) Якою може бути ринкова ціна акції за умови, що інвестори очікують дохідність від такого роду інвестування в розмірі 11 %? 2) Як може змінитися ціна на ринку, якщо дохідність, яку вимагають інвестори від такого класу акцій, буде 12 %?б) акції з постійним темпом зростання дивідендів:P = D0 — останній сплачений дивіденд у поточному році; D1 — дивіденд у наступному році; r — ставка доходу, яку очікують одержати інвестори; g — постійний темп зростання дивідендів.Д1 = 2,1*1,1 = 2,31Д2 = 2,31*1,1 = 2,54Д3 = 2,54*1,1 = 2,79P3 = PV1 = PV2 = PV3 = PV3(P3) = P0 = 2,08+2,06+2,08+35,08=41,88
8.10. Ринкова ціна акції Х становить 3,4 гр. од. За останній рік дивіденди сплачені в розмірі 0,34 гр. од. Очікується, що в наступні роки прибуток та дивіденди зростатимуть на 5 % щорічно. Яку став- ку дохідності вимагають інвестори від вкладення коштів у акції Х?P = P*(r*g)=D0*(1+g)r =

7.1. Облігація номіналом 10 000 гр. од. має купонну ставку 10 %; термін до погашення — 4 роки. Скільки може коштувати облігація, якщо інвестори вимагають дохідність у розмірі 14 %? Як зміниться можлива ціна, якщо ставка доходу буде 9 %? Зробіть необхідні розрахунки.10000*0,1 = 1000а) відсоткової (купонної) облігації:P =

7.4. Компанія з управління активами придбала в портфель інвестиційного фонду облігації на суму 102 000 гр. од. за номінальної вартості 100 000 гр. од. До терміну погашення залишається 3 роки. Купонна ставка — 12 %. Через рік очікується ставка дохідності на ринку в розмірі 10 %. Визначте прогнозну ціну облігації через рік.а) відсоткової (купонної) облігації:P = P = Продали через рік за 103 471,07