StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 9 для студентів.docx


Практичне заняття 9.Оцінка еластичності взаємозв’язку між макрофінансовими показниками.
Задача 1В таблиці наведено показники щодо надходжень від податку на прибуток підприємств, податкових надходжень та доходів Зведеного бюджету України у 2009 – 2015 роках.

Показники2009201020112012201320142015
Надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.33,0540,3655,155,7954,9940,2039,05
Податкові надходження, млрд. грн.208,07234,45334,45360,57353,97367,51507,64
Доходи ЗБУ, млрд. грн.272,97314,51398,55445,53442,79456,07652,03
Ставка з ППП, %25252321191818
Частка ППП у податкових надходженнях Зведеного бюджету України, %15,8817,2216,4815,4715,5310,947,69
Частка ППП у доходах Зведеного бюджету України, %12,1112,8313,8312,5212,428,815,99
Абсолютний приріст до попереднього року
- надходження від податку на прибуток підприємств, млрд. грн.-7,3114,740,69-0,8-14,79-1,15
- податкових надходжень, млрд. грн.-26,3810026,12-6,613,54140,13
Темпи приросту до попереднього року
- надходжень від ППП, %-0,220,3650,013-0,014-0,27-0,029
- ставки по ППП, %---0,08-0,087-0,095-0,0526-
Коефіцієнт еластичності надходжень податку на прибуток до ставки оподаткування---4,56-0,140,155,11-

Завдання: Оцініть зміну динаміки надходжень податку на прибуток та його частки у податкових надходженнях та доходах бюджету, для чого зробіть необхідні розрахунки, пояснюючи алгоритм розрахунків, та заповніть таблицю.Оцініть еластичність зв'язку надходжень податку на прибуток та ставки оподаткування, визначте чинники прямого та опосередкованого впливу, що на нього впливають в аналізованому періоді.
Келаст 2011 = = = -4,56 (%);Келаст 2012 = = = -0,14 (%);Келаст 2013 = = = 0,15 (%);Келаст 2014 = = = 5,11 (%).

Завдання 2Розрахуйте коефіцієнт бюджетних втрат Зведеного бюджету України та рівень покриття видатків податковими надходженнями, виходячи із даних, наведених в таблиці.
РокиПодаткові надходження, млрд. грн.Податковий борг, млрд. грн.Потенційні надходження, млрд. грн. Коефіцієнт бюджетних втратВидатки Зведеного бюджету, млрд. грн.Коефіцієнт покриття видатків податковими надходженнями
1234567
200031,2710,0741,340,24448,150,649
200136,76,3243,020,14755,530,661
200245,414,1759,570,23860,320,753
200354,3214,1368,450,20675,790,717
200463,168,8972,050,123102,50,616
200598,079,42107,490,088141,70,692
2006125,7411,33137,070,083175,280,717
2007161,266,34167,60,038226,060,713
2008227,169,14236,30,039309,20,735
2009208,0711,78219,850,054307,40,677
2010234,4516,07250,520,064377,840,621
2011334,698,73343,420,025416,850,803
2012360,5710,12370,690,027492,460,732
2013353,9714,4368,370,039505,840,700
2014367,5128,8396,310,073523,130,703
2015507,6447554,640,085679,870,747


Проаналізуйте отримані результати розрахунків у динаміці та за необхідності графічно представте отримані результати. Виявіть тенденції. Які чинники вплинули на існуючу ситуацію? Запропонуйте напрямки мінімізації бюджетних втрат.
Задача 3У таблиці наведено показники загальної суми державного прямого і гарантованого боргу у 2004-2014 роках. У результаті графічного аналізу було встановлено, що найбільш точно емпіричну динаміку державного боргу описують експоненціальний У1 = 47,713e0,2705x (R2 = 0,9059) та поліноміальний тренди У2 = 4,0146x2 + 20,534x + 17,053 (R2 = 0,9485).
Рокихх2Державний борг, млрд. грн., уіУ1 = 47,713e0,2705xУ2 = 4,0146x2 + 20,534x + 17,053e0,226x
123456
20041185,4062,5041,601,31
20052478,1581,5974,181,71
20063980,55107,35114,792,25
200741688,74140,28163,422,94
2008525189,41183,70220,093,85
2009636317,90240,47284,785,04
2010749432,30314,91357,516,60
2011864473,18412,72438,268,65
2012981515,51540,59527,0411,33
201310100584,37707,58623,8514,83
2014111211100,56926,59728,6919,42
Завдання: 1. Дайте економічну інтерпретацію трендовим рівнянням.1) Даємо інтерпретацію експоненціальному тренду:Y1 = , деа – вільний член рівняння;bx – натуральний логарифм;bшвидкість зміни логарифма.Отже, натуральний логарифм величини боргу має щорічне середнє зростання на 0,027 млр. грн.
2) Даємо інтерпретацію поліноміальному тренду:Y2 = a + bx + c, де x – час.Отже, величина боргу має щорічну швидкість зростання 0,24 а щорічне прискорення боргу 4,06 млр. грн. 2. Оцініть рівень їх надійності (визначіть, яке рівняння більш надійне?).R2 = 0,9059R2 = 0,9485 – друге рівняння надійніше.
3. Визначіть, за яким трендом може бути більш точний прогноз?

– більш точний прогноз.
4. Розрахуйте розмір державного боргу за аналітичними трендами у 2004-2014 роках.5. Спрогнозуйте розмір державного боргу у 2015 році за обома трендами і у 2016 році за поліноміальним трендом (точковий прогноз).Y1 2015 = 1225,62Y2 2015 = 841,56Y2 2016 = 962,466. Перевірте точність і надійність прогнозу шляхом побудови довірчого інтервалу прогнозного рівня (за обома трендами).
Se = , деn кількісний показник (11);m 1.
Se = = 75,93;
Se = = 123,33.


7. Розрахуйте середнє абсолютне відхилення, середню абсолютну квадратичну похибку (відхилення) показників експоненціального і поліноміального тренда від середнього значення основної тенденції. Відомо, що У1: =43123,07, 513,6, а для У2: = 19227,01, =381,2.Середнє квадратичне відхилення (σ) — показує, на скільки в середньому відхиляються значення ознаки від середнього рівня.Порівняти фактичні дані у 2014 році або у 2015 році з розрахунковими. Поясніть алгоритм розрахунків.

Рокихх2Державний борг, млрд. грн., уіY1 = 44,883e0,2852xY2 = 16,367x2 - 100,26x + 224,96
12345
20041185,4059,70141,07
20052478,15119,3989,91
20063980,55179,0971,48
200741688,74238,7885,79
2008525189,41298,48132,84
2009636317,90358,17212,61
2010749432,30417,87325,12
2011864473,18477,57470,37
2012981515,51537,26648,35
201310100584,37596,96859,06
2014111211100,56656,651102,51
2015121441571,77716,351378,69

Отже, натуральний логарифм експотенціального тренду має щорічне середнє зростання на 0,2852 млрд. грн.Отже, величина боргу має щорічну швидкість зростання 100,26 млрд. грн., а щорічний приріст боргу складає 16,367 млрд. грн.R² = 0,9455 експоненціальне +R² = 0,9315поліноміальна
3. Визначіть, за яким трендом може бути більш точний прогноз?4,4 = 36,67 – більш точний прогноз2,6 = 21,67
Спрогнозуйте розмір державного боргу у 2015 році за обома трендами і у 2016 році за поліноміальним трендом (точковий прогноз).Y1 2016 = 1829,25Y2 2016 = 1687,60Se = = 272,45Se = = 0,07