StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 8 для студентів.docx


Практичне заняття 8.Виявлення сезонності в динаміці макрофінансових показників.
Задача 1У таблиці наведено дані щодо видатків Зведеного бюджету України у розрізі кварталів у 2012-2014 роках.

РокиКвар-тали Видатки, млрд. грн., уі tАналітичний тренд, Уі = 112,11+2,258tІндивідуаль-ний покварталь-ний індекс (на основі р-ня тренду),( )Індекс сезонності, Іс,( ) Тренд, скоригований на Іс(Yi*Іс)
123 45 678
2012 І99,00 1114,370,8660,84997,04
ІІ117,92 2116,631,0110,993115,77
ІІІ118,84 3118,881,0000,943112,08
IV156,69 4121,141,2931,216147,32
2013 І112,10 5123,400,9080,849104,71
ІІ127,04 6125,661,0110,993124,73
ІІІ119,91 7127,920,9370,943120,59
IV146,79 8130,171,1281,216158,30
2014 І111,64 9132,430,8430,849112,37
ІІ132,60 10134,690,9840,993133,70
ІІІ119,83 11136,950,8750,943129,11
IV159,06 12139,211,1431,216169,28
Разом1521,42 -1521,44---

Прогноз
2015 І13141,464
ІІ14143,722
ІІІ15145,98
IV16148,238
2016 І17150,496
ІІ18152,754
ІІІ19155,012
IV20157,27


Середній щорічний обсяг видатків Зведеного бюджету України складає 112,11 млрд. грн., а середньорічний темп зміни суми видатків складає близько 2,258 млрд. грн.Найбільша величина видатків спостерігається в 4 кварталі, а найменша в 1-му.- Середнє абсолютне відхилення:
- Середнє абсолютне квадратичне відхилення
- Коефіцієнт внутрирічних коливань


yi -   (yi -  )2
-24,11581,41
-5,1926,96
-4,2718,25
33,581127,45
-14,36206,21
0,580,34
-6,5542,90
20,33413,31
-19,14366,44
1,823,30
-10,95119,96
28,28799,62
3706,15= = 17,57%К2012 = 20,94К2013 = 12,87К2014 = 17,95Спостерігається відхилення показника видатків на 17,57%.Завдання: Дозаповніть таблицю необхідними розрахунками та надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам і сезонній хвилі. Поясніть алгоритм розрахунків та визначте чинники, що зумовлюють нерівномірність видатків бюджету протягом року.Розрахуйте середнє абсолютне відхилення та середнє абсолютне квадратичне відхилення фактичних даних від тренду, скорегованого на індекс сезонності.За результатами отриманих розрахунків, спрогнозуйте обсяг видатків Зведеного бюджету України у І - ІІІ кварталах 2016 року (точковий прогноз). Розрахувати коефіцієнт внутрирічних коливань. Зробіть висновок.

Задача 2На діаграмі представлена динаміка доходів Зведеного бюджету України у 2010-2014 роках, аналітичний лінійний тренд та тренд, скоригований на індекс сезонності. Дайте економічну інтерпретацію трендовим рівнянням, оцініть рівень їх надійності (R2).


КварталиФактичний розмір доходів бюджету у 2015 році (млрд. грн.)
І140,3
ІІ158,4
ІІІ148,0
IV


КварталиІндекс сезонності
І0,938
ІІ0,981
ІІІ0,985
IV1,09611,23 ≤ 126,23 ≤ 118,41 + 1*11,23107,18 ≤ 126,23 ≤ 129,64
11,38 ≤ 128,46 ≤ 126,02 + 1*11,38114,64 ≤ 128,46 ≤ 137,4
11,57 ≤ 130,68 ≤ 128,72+ 1*11,57117,15130,68 140,29
11,72 ≤ 132,91 ≤ 145,66+ 1*11,72133,94 ≤ 132,91 ≤ 157,38Завдання:Спрогнозуйте на основі методу фільтрації сезонної компоненти розмір доходів Зведеного бюджету України на 2015 рік (поквартально) (точковий прогноз, скорегований на індекс сезонності), порівняйте прогнозні значення з фактичними та розрахуйте інтервали довіри прогнозу для імовірності р = 0,683, враховуючи, що рівень середньоквадратичної похибки Sе становить 10,61. Оцініть точність прогнозу та визначте чинники, що могли зумовити співпадіння або неспівпадіння в динаміці аналізованих рядів.
Завдання 3 (додому).1. Провести аналіз внутрішньорічних коливань (сезонність) здійснення видатків бюджету міста Києва (аналогічно до задачі 1).2. Пояснити отримані результати (наприклад, чому з року в рік у визначений період року обсяг видатків відчутно збільшується/зменшується?). Обґрунтувати необхідність (чи недоцільність) проведення змін для рівномірності здійснення видатків протягом року.
Таблиця 1Обсяг фактичних видатків бюджету м. Києва у 2010-2011рр. за кварталами, млн. грн.

2010 І3274,30,732389,72
ІІ4299,50,954074,98
ІІІ4820,81,085197,06
IV5718,11,247115,20
2011 І2967,60,732165,88
ІІ3806,30,953607,54
ІІІ4399,11,084742,44
IV4923,91,246126,95

Увага! Бонусне завдання.Для тих студентів, які зможуть оновити дані за вищенаведеними задачами, шляхом добавлення відповідних поквартальних даних за 2015 рік, включаючи побудову нового рівняння тренду та проведення відповідних додаткових розрахунків, додаю бонусні бали (це завдання повинно бути виконано до 9 практичного заняття).