StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 4 для студентів.docx


Завдання на 4-Те практичне заняттяПрактичне заняття 4.Тема 4. Економіко-математичний інструментарій макрофінансового аналізу (інфляція, ЗЕД, макрофінансові індикатори)
Задача 1У таблиці наведено дані щодо динаміки неподаткових надходжень та доходів від власності та підприємницької діяльності Зведеного бюджету України у 2007-2015 роках.

Показники/Роки20112012201320142015
1. Неподаткові надходження, млрд. грн.6080,9284,9880,61140,15
2. Доходи від власності та підприємницької діяльності17,6632,8133,7428,8171,56
3. Індекс інфляції, %108100,6100,5124,9143,3
4. Частка доходів від власності та підприємницької діяльності в неподаткових надходженнях (%)29,4340,5539,7035,7451,06
5. Доходи від власності та підприємницької діяльності в цінах попереднього року, млрд. грн.16,3532,6133,5723,0749,94
6. Доходи від власності та підприємницької діяльності в цінах 2011 року, млрд. грн.17,6632,6133,3722,8139,55
7. Темпи приросту доходів від власності та підприємницької діяльності, факт, %-85,792,83-14,61148,39
Ланцюгові К зростання:
8. К зростання доходів від власності та підприємницької діяльності (факт.)-1,861,030,852,48
9. К зростання доходів від власності та підприємницької діяльності в цінах 2011 р.-1,851,020,681,73

Завдання: Оцініть зміну динаміки: частки доходів від власності та підприємницької діяльності в неподаткових надходженнях та доходів від власності в поточних цінах і скорегованих на індекс інфляції попереднього і базового, 2011 року.2. Поясніть алгоритм розрахунків та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам. Визначте причини, які вплинули на зміну динаміки.


Задача 2У таблиці наведено вихідні дані щодо обсягів зовнішньоторговельних операцій України з РФ.Зовнішня торгівля України з Російською Федерацією, млн. дол. США

Показники/Роки20112012201320142015
1Загальний експорт товарів та послуг України з іншими країнами8174281946775546542347864
У т.ч.
1.1Експорт товарів та послуг в РФ, млн. дол. США254552299720541133367870
1.2.Експорт товарів та послуг в РФ, %31,1428,0626,4920,3816,44
У т.ч.
1.3.Експорт товарів, млн. дол. США19820176321506597984830
1.4.Експорт послуг, млн. дол. США56355365547635383040
1.5.Експорт товарів, %77,8676,6773,3473,4761,37
1.6.Експорт послуг, %22,1423,3326,6626,5338,63
2Загальний імпорт товарів та послуг України з іншими країнами8880091357845106080243039
У т.ч.
2.1.Імпорт товарів та послуг з РФ, млн. дол. США300882840524489135868139
2.2.Імпорт товарів та послуг з РФ, %33,8831,0928,9822,3418,91
У т.ч.
2.3.Імпорт товарів, млн. дол. США291322741823234127007485
2.4.Імпорт послуг, млн. дол. США9569871255886654
2.5.Імпорт товарів, %96,8296,5394,8893,4891,96
2.6.Імпорт послуг, %3,183,475,126,528,04
3Товарооборот з РФ4895245050382992249812315
-7,97-14,99-41,26-45,26
4Оборот послуг з РФ65916352673144243694
-3,635,97-34,27-16,50
5Зовнішньоторговельний оборот17054217330316206412622590903
1,62-6,49-22,11-27,98
6Сальдо товарів з РФ-9312-9786-8169-2902-2655
7Сальдо послуг з РФ46794378422126522386
8Зовнішньоторговельне сальдо-7058-9411-695646214825
9Коеф. покриття експорту імпортом92,0589,7091,77107,60111,21
Необхідно: Розрахувати експорт і імпорт товарів з РФ в абсолютному вимірі, а також показники структури експорту та імпорту товарів та послуг в (з) РФ. Виявити і охарактеризувати тенденції змін, імовірні причини змін. Розрахувати і проаналізувати товарооборот з РФ, оборот послуг з РФ, сальдо товарів і послуг з РФ, а також зовнішньоторговельний товарооборот і сальдо. Розрахувати коефіцієнт загального покриття експортом імпорту.Оцінити темпи зростання аналізованих показників. Зробити відповідні висновки та розробити рекомендації щодо покращення сальдо зовнішньоторговельних операцій. Для візуалізації отриманих результатів побудуйте необхідні діаграми.


Задача 3У табл. наведені дані щодо розподілу експорту і імпорту товарів і послуг за географічними регіонами. ТаблицяРозподіл зовнішньої торгівлі України товарами і послугами за географічними регіонами у 2005-2015 рр.
№ з/пРегіони/Роки20052006200720082009201020112012201320142015
1.Експорт товарів, млн. дол. США3422838368492966696739696514056839468830633215390238127
1.1.Країни СНД105311235118087231661347318741261772531922077148827806
1.2.Європа1088112626147741973310265138301855317424170641712213248
1.3.Азія85778446108821588712132137151773817681168131535112379
1.4.Африка23942374279239022628301933445638516350983803
1.5.Америка1831255127454144117620722552271721641425786
1.6.Австралія і Океанія1420166522283051402414
2.Імпорт товарів, млн. дол. США3613645039606188553545433607428260884718769875442937516
2.1.Країни СНД1698820112254693337819693266973721234497279421727710486
2.2.Європа1266616804230493047716234200052706627570285662238316665
2.3.Азія46866144904215498653910023132801714115237108487236
2.4.Африка4264146731559618874941851808680602
2.5.Америка12661465225541912198287939144447434030592337
2.6.Австралія і Океанія10410013043215126419521294182170
3.Експорт послуг, млн. дол. США61357506903911741959811759133481311614233115219737
3.1.Країни СНД31153731366647083827561060415811581540343545
3.2.Європа18702361350241763296329945104224417744313521
3.3.Азія59473493913811162142011081256142716101120
3.4.Африка7294123203164153155166153131145
3.5.Америка47757579312471118123614001428158212431135
3.6.Австралія і Океанія71116263141134231797291
4.Імпорт послуг, млн. дол. США29353719498164685174544861926639752363735523
4.1.Країни СНД50969080010587879401166123814671706840
4.2.Європа15401704240234892640242128043039353130032749
4.3.Азія4638761139115710391223160615161585921851
4.4.Африка2951628743453638354439
4.5.Америка392396575672658811570801901695610
4.6.Австралія і Океанія223578107442
5.Оборот послуг907011225140201820914772172071954019755217561789415260
23,7624,9029,88-18,8816,4813,561,1010,13-17,75-14,72
6.Товарооборот70364834071099141525028512911214715100215354814030810833175643
18,5431,7838,75-44,1831,7434,651,69-8,62-22,79-30,17
7.Зовнішньотор-говельний оборот79434946321239341707119990112935417054217330316206412622590903
19,1330,9637,74-41,4829,4831,841,62-6,49-22,11-27,98

Необхідно: Оцінити структуру і структурні зрушення (на основі коефіцієнта структурних зрушень): а) експорту товарів у регіональному розрізі у 2005-2015 роках;б) імпорту товарів у регіональному розрізі у 2005-2015 роках (додому);в) експорту послуг у регіональному розрізі у 2005-2015 роках (додому);г) імпорту послуг у регіональному розрізі у 2005-2015 роках (додому).Дані представити графічно. Визначити регіони найбільші імпортери в Україну і найбільші експортери з України. Поміркуйте, чим зумовлена така структура експорту і імпорту? Оцінити зовнішньоторговельні відносини України з Російською Федерацією, країнами СНД та країнами ЄС. Зробіть відповідні висновки. Розрахувати товарооборот, оборот послуг та загальний зовнішньоторговельний оборот України в цілому. Оцінити їх темпи зростання. Зробити відповідні висновки.

Регіон/Роки20052015
1Експорт товарів, млн. дол. США31,555,62
1.1.Країни СНД30,7720,47-10,29105,96
1.2.Європа31,7934,752,968,75
1.3.Азія25,0632,477,4154,90
1.4.Африка6,999,972,988,88
1.5.Америка5,352,06-3,2910,81
1.6.Австралія і Океанія0,040,040,000,00
  189,29
2Імпорт товарів, млн. дол. США83,119,12
2.1.Країни СНД47,0127,95-19,06363,30
2.2.Європа35,0544,429,3787,80
2.3.Азія12,9719,296,3239,94
2.4.Африка1,181,600,430,18
2.5.Америка3,506,232,737,43
2.6.Австралія і Океанія0,290,450,170,03
  498,69
3Експорт послуг, млн. дол. США42,976,56
3.1.Країни СНД50,7736,41-14,37206,40
3.2.Європа30,4836,165,6832,26
3.3.Азія9,6811,501,823,31
3.4.Африка1,171,490,320,10
3.5.Америка7,7811,663,8815,07
3.6.Австралія і Океанія0,110,930,820,67
  257,82
4Імпорт послуг, млн. дол. США2,901,70
4.1.Країни СНД17,3415,21-2,134,55
4.2.Європа52,4749,77-2,707,27
4.3.Азія15,7815,41-0,370,13
4.4.Африка0,990,71-0,280,08
4.5.Америка13,3611,04-2,315,34
4.6.Австралія і Океанія0,070,04-0,030,00
  17,38