StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 3 для студентів.docx


ЗАВДАННЯ НА 3-ТЄ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯПрактичне заняття 3.Тема 3. Макрофінансові індикатори системі управління державними фінансами (відносні величини і тіньова економіка)Задача 1У таблиці наведено дані щодо планових і фактичних розмірів ВВП у 2007 - 2015 роках.

РокиВВП, млрд. грн.К зростанняТемпзростання, %Квиконан-няплануКплановогозавданняАбсолютний приріст, млрд. грн.
ПланФактплан.факт.план.факт.план.факт.
2007594712,9----1,20---
2008889948,1-1,3-133,01,11,2-235,2
20091062913,3-1,0-96,30,91,1--34,8
201010831082,6-1,2-118,51,01,2-169,3
201112911302,1-1,2-120,31,01,2-219,5
201215051411,2-1,1-108,40,91,2-109,1
201315761454,9-1,0-103,10,91,1-43,7
201416531566,7-1,1-107,70,91,1-111,8
201518501979,5-1,3-126,31,11,2-412,8
Середньорічнийтемпзростання1,1
Завдання:

Розрахуйте відносні величини динаміки фактичного розміру ВВП (ланцюговим методом), відносні величини виконання планувп.), планового завдання (К пл. завд.) та поясніть алгоритм розрахунків.Дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та виявленим тенденціям, визначте фактори прямого та опосередкованого впливу на виявлені тенденції та можливі наслідки завищення прогнозних очікувань щодо розміру ВВП.Як бачимо з одержаних даних рівень запланованого рівня ВВП здебільшого на 10% - 20% більше за отримані фактичні показники, тобто кожного року рівень інфляції запланована в середньому на рівні 10% - 20%. У 2015 році спостерігається найвищій рівень виконання плану майже на 30% або 412,8 млн. грн., що спричинене значним рівнем інфляційних процесів в економіці, при цьому реальний ВВП скоротився на 9,9%. Даний показник значно перевищує рівень 2014 року, що підтверджує падіння економіки, також важливий фактор впливу має проведення антитерористичної операції, відсутність політичної стабільності в середині країни, падіння промислового виробництва. Тобто, можна припустити, що країна повернулася до показників трирічної давнини і передумов для призупинення подальшого падіння наразі не очікується. У 2009 році порівняно з 2008 роком ВВП зменшилося на 3,7%, що спричинене наслідками фінансової кризи.

Першочерговим заходом покращення ситуація має стати макроекономічна стабілізація та відновлення нормального функціонування банківської системи, за чим мають слідувати структурні перетворення.
Задача 21. Розрахуйте та проаналізуйте відносні величини планового завдання та відносні величини виконання плану доходів і видатків бюджету міста Києва.

РокиПлановий обсяг доходів, млн. грн.Фактичний обсяг доходів, млн. грн.Кплан.завдан-няКвикон.плануПлановий обсяг видатків, млн. грн.Фактичний обсяг видатків, млн. грн.К плановогозавданняКвиконання плану
201022464,817188,7-0,7722731,818112,6-0,80
201117290,314546,21,010,8418739,216096,91,030,86
201222232,521128,11,530,9526131,723692,91,620,91
201319553,416510,60,930,8419991,717581,00,840,88
201424022,923795,01,450,9923698,223231,31,350,98
201526510,931653,91,111,1924512,328012,51,061,14
2. Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на невиконання планових показників доходів/видатків бюджету міста Києва.

Кожного року бюджет м. Києва недоотримував запланований обсяг доходів, лише в 2015 році було зібрано коштів на 19% більше запланованого рівня. У 2010 - 2014 роках недонадходження спостерігаються за податком на прибуток підприємств в середньому 11%, податок на доходи фізичних осіб 3,4%, ПДФО почав зростали лише в 2015 році завдяки проведенню політики децентралізації, зменшення надходжень від продажу землі. Загалом можна виокремити головні причини невиконання плану: чимало прорахунків пояснюється нецільовим і неефективним використанням бюджетних коштів, розпродажем землі і комунальної власності за заниженими цінами без належних відрахувань до столичного бюджету, відсутністю антикризової програми і невчасним реагуванням на зміни в економічній ситуації. У 2010 році бюджет недоотримав 23% доходів, цільові програми недофінансовані на 20%, подібна ситуація спостерігається до 2014 року. Про- фіцитний бюджет 2015 року свідчить про ефективну діяльність КМДА, збільшення доходів вдалося досягти завдяки податковим надходженням, даний рік став рекордним на освоєння інвестицій 56174,6 млн. грн., при цьому зменшення інвестиційних витрат по Україні склав 6% від показника минулого року.
РокиПлановий обсяг доходів, млн. грн.Фактичний обсяг доходів, млн. грн.К план. завданняК викон. плануПлановий обсяг видатків, млн. грн.Фактичний обсяг видатків, млн. грн.К план. завданняК викон. плану
20123001,72611,6-0,873105,52545,4-0,82
20132836,42562,41,090,903088,12591,71,210,84
20143096,33056,11,210,993431,03035,31,320,88
20154605,04938,11,511,074885,94599,71,610,94
3. Порівняйте отримані результати за 2012-2015 роки з аналогічними показниками по бюджету міста Львова:

Як бачимо результати виконання бюджетів м. Києва та м. Львова майже подібні, особливо величина недоотримання доходів до бюджету, 2012 рік - 13%, 2013 - 10%, 2014 - 1%. При цьому в 2015 році бюджет було перевиконано на 7%. До речі, починаючи з 2012 року бюджети міст мають профіцитний характер. Рівень запланованих доходів у 2015 році порівняно з 2014 роком збільшився на 51%, а видатків на 61%, в м. Києві - 11% та 6% відповідно. Дані розбіжності в величині запланованих доходів та видатків, особливо в м. Львові, дозволила політика децентралізації місцевого самоврядування.4. Обґрунтуйте напрямки покращення планування та виконання бюджету міста Києва.Сьогодення бюджетного планування має проблему в завищенні доходів бюджету, як наслідок розширені статті видатків, при чому недофінансований бюджет призводить до невиконання бюджетних програм чи нав’язуючої проблеми бюджетного дефіциту. Тому варто забезпечити виконання наступних рекомендацій:об’єктивне бюджетне планування, що забезпечить реальні надходження до бюджету;удосконалення стратегічного державного планування на довгострокову перспективу;посилення відповідальності розпорядників шодо прогнозування та виконання бюджету;розроблення ефективної системи показників, яка б дала змогу здійснити попередню оцінку сформованого бюджету;впровадження гласності процедури розроблення, обговорення.Дані рекомендації мають забезпечити раціональне планування та виконання бюджетів.Задача 3На основі наведених у табл. даних, оцініть суми недонадходження до бюджету по ПДВ внаслідок існування тіньової економіки та порівняйте «прихований» ПДВ з офіційним розміром податкового боргу з цього податку. Поясніть алгоритм розрахунку та дайте економічну інтерпретацію отриманим результатам та виявленим тенденціям.
Показники20112012201320142015
1. ВВП, млрд. грн.1302,11411,21454,91566,71979,5
2. Інтегральний коефіцієнт тіньової економіки в Україні, % від офіційного ВВП3632354247
3. Тіньовий ВВП, млрд. грн.468,8451,6509,2658,0930,4
4. ПДВ, млрд. грн. у тому числі:130,1138,8128,3139,0178,5
5. - ПДВ з ввезених товарів, млрд. грн.96,0101,696,5107,3138,8
6. - ПДВ із вироблених товарів (з урахуванням відшкодування ПДВ), млрд. грн.34,137,231,831,739,7
7. Питома вага ПДВ у ВВП, %10,09,88,88,99,0
8. Прихований ПДВ, млрд. грн.46,844,444,958,483,9


1. Оцініть тенденцію тінізації податкових зобов’язань з ПДВ в Україні: визначте причини і наслідки, запропонуйте шляхи вирішення.Отже, можна зробити висновок, що сума недонадходжень ПДВ до бюджету щороку зростає відповідно до рівня тінізації економіки. Величина ПДВ у 2015 році зросла на 39,5 млрд. грн., доне зростання відбулося за рахунок інфляційних процесів. Як бачимо, боротьба за відкриті доходи та бізнес не має жодного результату, рівень тінізації економіки досяг 47%, майже половина, що є загрозливим явищем в цілому для держави, зростання даного показника призводить до зростання тінізації ВВП в 2015 році - 930,4 млрд. грн. та ПДВ - 83,9 млрд. грн. Даний рівень віддзеркалює тенденції до перетворення економіки на кримінальний бізнес, а з іншого - є реакцією бізнесу на зростання ризиків щодо його знищення тобто бізнесу.Головним чинником приховування залишається значне податкове навантаження на фонд оплати праці, що є однією з основних причин тінізації економіки України, військові дії на Сході України - зростання ризиків ведення бізнесу, неефективна діяльність прикордонних служб - як наслідок наявність великої кількості «сірої» техніки та інших продовольчих товарів, відсутність ефективного механізму справляння податків - небажання платників податків вистоювати тривалий час в чергах для поточного звітування та сплати податку. Тому, варто забезпечити виконання ефективного податкового менеджменту та запрограмувати суспільство, що справляння податків є головним чинником добробуту суспільства, при цьому зростання податкових надходжень є наслідком класичної інфляції, а зовсім не покращення ситуації зі сплатою податків та ефективного податкового менеджменту, тобто варто підвищити довіру бізнесу до держави.Задача 4Виходячи із даних табл., необхідно:
№з/пПоказники201020112012201320142015
1.ВВП офіційний, МЛрД. грн.1082,61302,11411,21454,91566,71979,5
2.Рівень тіньової економіки0,380,340,320,350,420,47
3.ВВП тіньовий, млрд. грн.411,39442,71451,58509,22658,01930,37
4.ВВП потенційний, млрд. грн.1493,991744,811862,781964,122224,712909,87
5.Фактичні податкові надходження, млрд. грн.234,5334,7360,6354,0367,5409,4
6.Частка фактичних податкових надходжень у ВВП21,6625,7025,5524,3323,4620,68
7.Приховані податкові зобов’язання, млрд. грн.89,11113,80115,39123,90154,35192,42
8.Потенційні податкові надходження, млрд. грн.323,61448,50475,99477,90521,85601,82
Абсолютний приріст, млрд. грн.-124,8927,491,9143,9579,97
Темп зростання, %-138,59106,13100,40109,20115,32
9.Рівень реалізації фіскального потенціалу, %72,4674,6375,7674,0770,4268,03
1. Розрахувати фіскальний потенціал податкової системи України за двома методами та проаналізувати динаміку. Встановити чинники, які вплинули на існуючу ситуацію.

Відмінності в розрахунках відсутні. Можна спостерігати тенденцію до зростання фіскального потенціалу, дане явище спричинене зростанням частки тіньової економіки та недонадходжень податків до бюджету, як наслідок зростання потенціалу податкової системи України, аби використати даний потенціал варто забезпечити виконання вимог Міжнародного валютного фонду, щодо поліпшення податкової системи, забезпечення принципу прозорості та достовірності державних фінансів, подолання корупційних процесів у державних органах, реформування судової та правоохоронної систем, підвищення довіри до державних службовців, впровадження державного менеджменту.2. Розрахувати та оцінити рівень реалізації фіскального потенціалу податкової системи, оцінити динаміку його зміни.Найбільший рівень податкового потенціалу в порівнянні з попереднім роком спостерігається в 2011 році 124,89 млрд. грн., або 38,59%, надалі даний показний зменшується до 2012 року, втім 2013 рік характеризується зростанням рівня тінізації ВВП. Зростання ефективності у 2011-2012 роках є наслідком впровадження в вітчизняну практику нових інноваційних інструментів податкового адміністрування. У 2015 році потенційні податкові надходження у порівнянні з 2014 роком складають 79,97 млрд. грн. або 15,32%. Рівень реалізації фіскального потенціалу має найвищій рівень в 2012 році - 75,76% та найнижчий в 2015 році - 68,03%, даний показник характеризує рівень фактичного опрацювання «поглинання» потенційних податкових надходжень.Запропонувати напрямки підвищення (оптимізації) фіскального потенціалу податкової системи в Україні.Аби максимально використовувати фіскальний потенціал варто надалі вдосконалювати процеси адміністрування податків, до їх повної автоматизації. Щоб зменшити рівень ухиляння податків варто вдатися до пошуку «податкових ям», що виникли внаслідок неякісного формування податкового законодавства, забезпечити віддалений податковий контроль. Зазначені заходи повинні мати системний та комплексний характер, що дозволить створити ефективно діючий механізм моніторингу наявної практики податкового адміністрування для встановлення та відповідного реагування на випадки правопорушень податкового законодавства, при цьому зберігаючи права платників податків.Задача 5У таблиці наведено дані для оцінки імовірного розміру недонадходжень податків до бюджету у результаті існування тіньової економіки і ухилення від оподаткування.
№з/пПоказники201020112012201320142015
1Податкові надходження, млрд. грн.234,44334,69360,57353,97367,51409,41
2Податковий борг, млрд. грн.16,078,7310,1214,428,847,0
3ВВП, млрд. грн.1045,611801411,21454,91566,71979,5
4Рівень тіньової економіки, % до ВВП363832354247
5Рівень тіньової економіки, млрд. грн.376,42448,40451,58509,22658,01930,37
6Частка податкових надходжень бюджету у ВВП, %22,4228,3625,5524,3323,4620,68
7Розмір недонадходжень податків до бюджету від існування тіньової економіки, млрд. грн.84,40127,18115,38123,89154,35192,42
8Розмір недонадходжень податків до бюджету з урахуванням допустимого рівня тіньової економіки 10% ВВП , млрд. грн.60,9593,7179,3388,49117,60151,48
Розмір недонадходжень (п.7 - п.6)23,4533,4736,0535,436,7540,94
9Потенційні податкові надходження Зведеного бюджету (при тіньовій економіці на рівні 10% ВВП)311,46437,13450,02456,86513,91607,89
10Співвідношення офіційного та прихованого податкового боргу, %5,162,002,253,155,607,73
Завдання:

1. Розрахуйте та проаналізуйте імовірний розмір недонадходжень податків до бюджету у результаті існування тіньової економіки, для чого заповніть таблицю, пояснюючи алгоритм розрахунків. Дайте економічну інтерпретацію результатам розрахунків.Рівень тіньової економіки в Україні із року в рік зростає, на разі рівень тінізації ВВП складає 47%, або 192,42 млрд. грн., що є достатньо високим та загрозливим показником. Найоптимальніший рівень спостерігається в 2010 - 36%, 2012 - 32% та 2013 - 35%, найбільша частка податкових надходжень у ВВП спостерігається в 2011 році - 28,36, найменша в 2015 році - 20,68%. Рівень податкових надходжень у ВВП характеризує рівень перерозподілу ВВП за допомогою податків, тобто рівень централізації ВВП, даний показник є помірним, оскільки середній рівень країн ЄС складає від 40% - 60%. За допустим рівнем тіньової економіки 10% величина недонадходжень в 2015 році складає 151,48 млрд. грн. Фактичний рівень тіньового рівня оподаткування з 2011 - 2014 подібний та коливається від 33 до 36 млрд. грн., найменший рівень спостерігається в 2010 році - 23,45 млрд. грн., а найвищій в 2015 році - 40,94 млрд. грн.2. Визначте потенційні податкові надходження бюджету та оцініть співвідношення офіційного та «прихованого» податкового боргу та обґрунтуйте напрямки підвищення фіскального значення податкових надходжень в України.Потенційні податкові надходження при рівні тіньової економіки 10%, характерні відповідно до рівня тінізації ВВП та мають зростаючу криву, що є достатньо негативним процесом в економіці України та нівелює заходи щодо значення рівня тіньової економіки та заходи виведення бізнесу з тіні. Рівень потенційних податкових надходжень в 2015 році складає 607,89 млрд. грн. Співвідношення офіційного та прихованого податкового боргу характеризує рівень визнаного боргу в прихованих податкових надходженнях, тобто неотриманих податках, тому зростання даного показника характеризує збільшення офіційного податкового боргу, а зниження показника зростання податкових недонадходжень чи зменшення податкового боргу, тому даний показник потребує якісного аналізу. У 2011 році спостерігається зменшення рівня офіційного податкового боргу на 7,34млрд. грн. та становить 8,73 млрд. грн., показник складає 2%, внаслідок складної економічної та політичної ситуації в 2014 році офіційний податковий борг збільшився до 28,8 млрд. грн., рівень показника збільшився до 5,6%, 2015 рік характеризується зростанням податкового боргу порівняно з 2014 роком на 18,2 млрд. грн. та становить 47 млрд. грн., рівень показника найвищій та складає 7,73%.Щодо напрямків підвищення фіскальної ефективності податкових надходжень можна виділити наступні: підвищення рівня адміністрування податків, усунення «податкових ям» в податковому законодавстві, контроль за адмініструванням податків, усунення корупційної складової у фіскальних органах, введення системи електронного документообігу, особливо на місцях перетину кордону.

Задача 6Заповніть таблицю необхідними вихідними показниками. Визначте та оцініть загальний фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств в Україні.

Показники201020112012201320142015
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.212088,6272726,2277938,5234513,7337153,7193201,7
Податок на прибуток підприємств фактичний, млн. грн.40359,155097,055793,054993,840201,534776,3
Фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств, млн. грн.53022,1562727,0358367,0944557,6060687,6732976,31
Різниця між фіскальним потенціалом та фактичними надходженнями податку на прибуток підприємств, млн. грн.12663,057630,032574,09-10436,2020486,17-1749,99
Рівень тіньової економіки, % до ВВП383432354247
ВВП, млрд. грн.1079,351302,081411,241454,931566,731979,5
Розмір тіньової економіки, млрд. грн.410,15442,71451,60509,23658,03930,37
Частка податку на прибуток у ВВП, %3,744,233,953,782,571,75
Рівень недонадходжень податку на прибуток від функціонування тіньової економіки, млн. грн.15,3418,7317,8519,2516,8816,32
Сукупний фіскальний потенціал податку на прибуток, млн. грн.53037,4962745,7658384,9444576,8560704,5532992,63
Облікова ставка оподаткування, %252321191818


Зробіть висновки щодо факторів, які впливають на фіскальний потенціал податку на прибуток в Україні. Обґрунтуйте напрямки підвищення його фіскального потенціалу.Отже, можна зробити висновок, що величина податку на прибуток підприємств в Україні значно скоротилася в 2013 році на 799,20 млн. грн. в порівнянні з 2012 роком,року величина податку на прибуток зменшилася на 14792,30 млн. грн. або 27%, вроці в порівнянні з 2014 роком величина податку скоротилася на 5475,20 млн. грн. або 14%. При цьому варто звернути увагу на величину оподатковуваного прибутку, його величина в 2015 році скоротилася на 153952 млн. грн. або 46%. За даними Державної фіскальної служби України величина збитків на підприємствах України в 2014 році приблизно склала 170 млрд. грн., що означає різке падіння надходжень з податку на прибуток, оскільки він сплачується авансовими платежами. При цьому рівень переплат з податку на прибуток в 2014 році складає близько 20 млрд. грн.Фіскальний потенціал з податку на прибутку має найвище значення в 2011 році - 62727,03 млн. грн., найменше значення в 2015 році - 32976,31 млн. грн. Розмір недонадходжень податку на прибуток має найвище значення 2013 року - 19,25 млн. грн., найнижче 2010 року - 15,34 млн. грн.. Від’ємне значення недоотриманих податкових надходжень в 2013 та 2015 роках спричинене авансовими платежами з податку на прибуток.Рівень перерозподілу ВВП за допомогою податку на прибуток складає в 2015 році лише 1,75%, найвище значення спостерігається 2011 року - 4,23%. Це свідчить про низьку фіскальну ефективність даного податку.Щоб забезпечити зростання рівня фіскальної ефективності податку на прибуток підприємства необхідно забезпечити виконання наступних рекомендацій:Однією з головних передумов вдосконалення функціонування податку є визначення кола його платників, тобто виокремити підприємства, що отримують прибуток, а також забезпечити можливість підприємствам визнавати справжні прибутки.Впровадження обов’язкової електронної звітності.Розширення повноваження органів державної податкової служби щодо доступу до інформації про рух коштів платника податків на рахунках банківських установ.Поступове запровадження зазначених заходів надасть змогу значно підвищити рівень адміністрування податку на прибуток.