StudyDocs.ru Logo

Завдання на практичне заняття 12 для студентів.docx


Практичне заняття 12.Тема: Методи оцінки ступеня впливу факторів на макрофінансової показники
Задача 1У таблиці наведено дані для розрахунку рівня перерозподілу ВВП через видатки бюджету.

Показники20112012201320142015
1.ВВП, млрд. грн.1302,11411,21454,91566,71979,5
2.Видатки Зведеного бюджету України, млрд. грн.416,9492,5505,8523,1679,9
3.Рівень перерозподілу ВВП через видатки бюджету, %0,3200,3490,3480,3340,343
Факторний аналіз динаміки
4.Загальний вплив факторів на зміну видатків бюджету, млрд. грн., в т.ч.-75,613,317,3156,8
4.1.за рахунок зміни ВВП-(1411,2-1302,1)*0,32=34,9315,2538,87137,83
4.2.за рахунок зміни рівня перерозподілу ВВП через видатки-(0,35-0,32)*1411,2=40,67-1,95-21,5718,97

Завдання: 1) За результатами факторного аналізу визначте ступінь впливу зміни факторів на розмір видатків Зведеного бюджету України. 2) Поясніть алгоритм розрахунків та надайте економічну інтерпретацію отриманим результатам в аналізованому періоді.Висновок: в 2012 році порівняно з 2011 роком, видатки бюджету збільшилися на 75,6 млрд. грн., у тому числі, за рахунок зміни ВВП, видатки зросли на 34,93 млрд. грн. та за рахунок зміни рівня перерозподілу ВВП через видатки, видатки збільшилися на 40,67 млрд. грн.
Задача 2У таблиці наведено дані для розрахунку рівня перерозподілу ВРП через видатки бюджету м. Києва.

Показники20102011201220132014
1.Фактичні видатки бюджету м. Києва, млрд. грн.18,1116,1023,6917,5821,04
2.Валовий регіональний продукт м. Києва, млрд. грн.196,6223,8275,7312,6357,4
3.Рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету, %9,217,198,595,625,89
Факторний аналіз динаміки
4.Загальний вплив факторів на зміну перерозподілу ВРП через видатки бюджету, в т.ч.--2,021,40-2,970,26
4.1.за рахунок зміни ВРП- = -1,12-1,35-1,01-0,70
4.2.за рахунок зміни обсягу видатків бюджету- = -0,902,75-1,950,97
5.Індикатор інтенсифікації впливу факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету-100100100100
5.1.- за рахунок зміни розміру ВРП (екстенсивні)приріст результативної за рах. кількісної- = 0,55-0,960,34-2,69
5.2.- за рахунок зміни обсягу видатків бюджету (інтенсивні)приріст результ. за рах. якісної- =0,451,960,663,73

Завдання: 1) Розрахувати рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету та оцінити динаміку його зміни. Надати економічну інтерпретацію отриманим розрахункам.2) На основі факторного аналізу та розрахунку індикатора інтенсифікації, оцінити вплив екстенсивних чи інтенсивних факторів на рівень перерозподілу ВРП через видатки бюджету. Пояснити зв'язок аналізованого показника з фінансовою політикою держави та запропонувати напрямки покращення економічної ситуації в Україні.
Висновок: в 2011 році порівняно з 2010 роком рівень перерозподілу ВРП через видатки зменшився на 2,02%, у тому числі, за рахунок зміни ВВП, рівень перерозподілу зменшився на 1,12%. та за рахунок зміни обсягу видатків, рівень перерозподілу зменшився на 0,9%Отже, в 2011 році вплив екстенсивного фактору (ВРП) мав більший вплив на показник перерозподілу ВРП через видатки.